Artroskopie hlezenního kloubu (horního hlezenního, talokrurálního kloubu, TC)

Co je artroskopie hlezna: Artroskopie hlezenního kloubu je miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichy zavedou do hlezenního optická vlákna ( kamera) a sledováním na monitoru se prohlédne buď přední nebo zadní část hlezenního kloubu dle toho, kde má pacient obtíže. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

Co nám artroskopie hlezena může přinést:

Při artroskopickém vyšetření hlezna můžeme zhodnotit stav chrupavek na horní části hlezenní kosti talu), na dolní části holenní (tibie) a na zevním kotníku (distální fibula), kde může být defekt chrupavky či chrupavky výrazně ztenčená. Na krčku talu může být defekt chrupavky či nárůstek bránící pohybu , což se projevuje bolestí na přední straně hlezna. Obdobně může být nárůstek na přední straně kosti holení. V zadní části hlezna, se pomocí artroskopie odstranit nárůstky, projevující se bolestí v zasní části. Stejně se dá odfrézovat odlomená část zadního výběžku kosti hlezenné (processus posteriori tali). V hleznu můžou být přítomna drobná tělíska chrupavky, která vedou k blokům (nemožnosti pohybu ). Pomocí artroskopie je možné tato tělíska odstranit, aby nepoškozovala chrupavku v kloubu.

Výhody:

  • minimální zásah do struktur kloubu
  • možnost přesného zhodnocení stavu nitrokloubních struktur, jejich funkční vyšetření, což jiné možnosti neumožňují.
  • menší otok a bolestivost kloubu po operaci
  • rychlejší mobilizace pacienta
  • rychlejší návrat k běžné činnosti
Nevýhody:
  • nutné specializované pracoviště s lékaři s erudicí k artroskopii hlezenního kloubu

artoskopie hlezna             artroskopie hlezna docent

Video 1. : Pohled do horního hlezenního kloubu , háčkem se osahává přední nárůstek (osteofyt) na dolním konci kosti holenní a v dolní části patrný defekt chrupavky na krčku talu.

Video 2.: Snesení nárůstku na kosti holenní pomocí shaveru (fréza)

Video 3.: stav po snesení nárůstku, kdy již není narážení na krček tatu.

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.