Calcar calcanei (ostruha patní kosti)

Calcar calcanei je nárůstek plantární (dolní) části patní kosti, v místě úponu krátkých svalů nohy a plantární aponeurózy (vazivová „destička“ chránící měkké tkáně ploska nohy před zhmožděním při chůzi). Vzniká chronickým drážděním  úponu krátkých svalů plosky nohy při přetěžování  či při chůzi v nevhodné obuvi.  V první fázi se vytváří otok a projevuje se bolestivostí (fascitis plantaris) na RTG, do kterého se postupně ukládají krystaly vápníku, což se na RTG snímcích projeví vznikem nárůstku-ostruhy). 

Příznaky

Calcar calcane i fascitis plantaris se projevuje  bolestivostí na plosce patní kosti při došlapu, v místě úponu svalů a plantární aponeurózy tj. pod patou.  Bolesti jsou nejprve po zátěží, postupně je pacient pociťuje  při každém došlapu a u těžších stadií mohou být i klidové.  Bolest se dá vyvolat stisknutím poškozeného místa. Jde-li o otok při tzv. fascitis plantaris, kde ještě nedošlo k vytvoření nárůstku, není na RTG patrná žádná změna.  V tomto stadiu je postižení zjistitelné na scifi skeletu vychytáváním většího množství radiofarmaka v dolní části patní kosti či při vyšetření magnetickou rezonancí, kde je patrný otok.  Po vytvoření nárůstku je tento patrný na RTG snímku.

Terapie

V terapii fascitis plantaris i calcar calcanei je nejprve vhodná  obuv, kde je modelovaná podélná klenba nohy, případně je vhodné pod patu vložit měkké, gelové podložky (podpatěnky). Z rehabilitační terapie má dobré výsledky aplikace ultrazvuku či magnetu. U těžších stadií je možné úpony svalů obstříknout kortikoidy. V případě neúspěchu terapie je možné analgetické ozáření či aplikace rázové vlny.  Jsou uváděny i dobré výsledky operačního odstranění nárůstku buď otevřenou metodou, nebo endoskopicky. S těmito metodami nemám vlastní zkušenost. 

Příbuzné články: 
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.