Celková anestesie

Co je celková anestesie: Celková anestezie (narkóza) mění vědomí a vyřazuje bolest v celém těle pomocí léků (anestetik). Celková anestezie je vždy vedena lékařem – anestesiologem, který volí vždy nejbezpečnější a nejšetrnější typ narkósy. Celková anestesie je vhodná k provádění rozsáhlejších operačních výkonů.

 

 

Co předchází celkové anestézii:

Pokud je naplánováno operační řešení v celkové anestesii, je nutné požádat svého praktického lékaře o předoperační vyšetření, které nemá být starší jednoho měsíce.

Před operací je nutné být nejméně 6 hodin lačný. To znamená před plánovaným výkonem od půlnoci nic nejíst, nepít, nekouřit (kouření zvyšuje množství žaludeční šťáv a zhoršuje dýchání při a po operaci). Pokud vám lékař doporučí ranní léky je nutné je zapít jen malým množstvím vody.

Asi 30 min. před výkon vám bude aplikována injekce do svalů hýždě (premedikace) k usnadnění pozdější celkové anestézie.

Před odvezením na operační sál je nutné odstranit veškeré snímatelné zubní protézy z úst a ozdoby z těla (náušnice, řetízky, prsteny).

Po operaci budete převezeni na pooperační pokoj nebo po větším operačním výkonu (náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu) na JIP (jednotku intenzivní péče), kde budete pod stálým dohledem.

Při prvním vstání z postele požádejte zdravotní sestru o pomoc, abyste při eventuální závrati neupadli.

Při bolestech je možné požádat o injekci na bolest.

 

TOTO POUČENÍ JE OBECNÉ A PLATÍ PRO VĚTŠINU OPERACÍ, NA PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI BUDETE VČAS UPOZORNĚNI.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.