Chronický zánět kosti (chronická osteomyelitida)

Chronická osteomyelitida nejčastěji vzniká přechodem z akutní formy, kdy v místě akutního infektu přetrvávají ložiska, ze kterých při oslabení organismu může dojít k aktivaci infektu.  Zdrojem infekce mohou být zbytky mrtvé kosti-sekvestry, chronické abscesové dutiny vyplněné tekutinou nebo vazivovou tkání, ale často může být zdrojem cizí těleso, ať už zanesené při úraze (kamínky, střepiny…), nebo šroub, dlahy či jiný kovový materiál, který je osídlen mikroorganismy. Velký vliv na vznik, nezdary v hojení chronických ložisek mají poruchy kožního krytu a prokrvení. Často je projevuje přetrvávající píštělí s intermitentní sekrecí.  Velký vliv na rozvoj chronické osteomyelitidy má i celkový stav pacienta, jeho výživa či přidružené nemoci jako diabetas mellitus (cukrovka).

 

Příznaky

Chronická osteomyelitida se projevuje občasnými bolestmi v místě zánětu, zarudnutím a teplotami. Někdy je teplota jen lehce zvýšená.  Pokud je přítomna píštěl s výtokem, nemívají pacienti kromě této sekrece žádné obtíže. Pokud se píštěl uzavře, bolesti a celkové příznaky se zvětšují.  Při vyšetření zjišťujeme porucha trofiky kůže (kůže nekvalitní), někdy zarudlá, oteklá a při doteku může být bolestivá. Bývají patrné píštěle. Při vyšetření zjišťujeme jen mírné zvýšení sedimentace, leukocytózy (zmnožení bílých krvinek) či CRP.  Na RTG snímcích vidíme změnu struktury kůže s dutinami či patrnými sekvestry. K přesnějšímu vyšetření nám pomůže CT vyšetření a své opodstatnění má i fistulografie, kdy do píštěle vstříkneme kontrastní látku a následně provedeme RTG snímek nebo CT vyšetření. Pro léčbu je důležité odebrání vzorků na mikrobiologické vyšetření a citlivost na antibiotika.

 Terapie

Při řešení chronické osteomyelitidy se setkáváme s nutností řešení několika problémů. Zaprvé je nutné řešit kvalitní kožní kryt, neboť pokud není kůže zahojena, hrozí další nasednutí infektu a i výživa je výrazně omezena.  Při krytí defektů často spolupracujeme s plastickými chirurgy, kteří je řeší buď místními laloky, nebo volnými laloky přenesenými mikrochirurgickou metodou. Cílem řešení je operační odstranění všech mrtvých, či špatně vyživovaných tkání, tj. sekvestrů, granulací, a pokud jsou v ráně cizí tělesa, tak především jich.  Po odstranění takovýchto tkání zbývá v kosti dutina, kterou je třeba řešit, neboť ta může být rezervoárem infektu. Dutinu můžeme vyplnit fibrinovou pěnou napuštěnou antibiotiky, kostním cementem s antibiotiky. Do dutiny je možné vložit sval, který je z jedné strany dobře živený tepnou. Po vyléčení infektu se dutina vyplní kostní tkání (kostní štěpy) a to buď od samotného pacienta (autoštěpy), nebo z kostní banky (alloštěpy).  Během operace a po ní se dlouhodobě podávají antibiotika nejprve v injekcích a následně v tabletách do zklidnění stavu několik týdnů i měsíců.  Pokud je porušena kontinuita kosti po zlomeninách (kost není srostlá), provádí se stabilizace zevním fixatérem.  Pokud se zánětlivé markéry nezlepšují, je třeba i opakovaných operací.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.