Diabetická noha

Diabetická noha či syndrom diabetické nohy, je definován jako vřed nebo postižení až zničení tkání nohy u diabetiků, spojená s poškozením nervů a s různým stupněm postižení tepen, velmi často taktéž i s druhotnou infekcí.

Touto problematikou se kromě internistů, chirurgů, praktických lékařů zabývá i ortoped.

 

Jaké jsou příčiny vzniku?  Poškození nervů a cév při cukrovce, dále snížená pohyblivost prstů, kostní výstupky, deformity nohou. Důležitou roli hraje i nevhodná obuv, chůze naboso, úrazy. Nezanedbatelné jsou i sociální a ekonomické příčiny, jako například nízká životní úroveň, špatná dostupnost zdravotní péče ale i nespolupráce pacienta.

 

Při tomto syndromu na nohách nacházíme změny barvy a teploty kůže, otok, celkovou změnu tvaru nohy, deformity prstů a palce, pokles klenby nožní, drobné prasklinky kůže. Dochází taktéž ke ztrátě citlivosti nohy na dotek, bolest, teplo a tlak. Pacienti často pozorují vysychání pokožky a vznik puchýřů.

 

Jak postupovat když se objeví tyto příznaky? Naprosto vždy je nutné navštívit lékaře: praktického lékaře, internistu, chirurga eventuelně ortopeda. Ti pacienta podrobně vyšetří a odešlou na specializované pracoviště.

 

Nově byly zřízeny i tzv. podiatrické ambulance při větších nemocnicích, které se touto problematikou zabývají.

Pacienti by měli být postupně vyšetřeni neurologem, cévním chirurgem, diabetologem a ortopedem.

 

Terapie: základem veškeré terapie je zvládnutí cukrovky diabetologem. Na tuto léčbu pak navazuje místní léčba případného infektu, otlaků, puchýřů, prasklin, chirurgické řešení deformit nohou, předpis speciálních vložek do bot, speciální diabetické obuvi event. ortéz. Někdy je nevyhnutelnou nutností i zprůchodněn cév.

 

Jednoduché zásady prevence syndromu diabetické nohy:

1/ nohy je nutné denně prohlížet

2/ každý den měnit ponožky nebo punčochy

3/ nevystavovat nohy horku, mrazu, vyvarovat se chůzi naboso

4/ pravidelné mytí nohou

5/ nosit pohodlnou obuv a kontrolovat přítomnost event. cizích těles

6/ pravidelně odstraňovat zrohovatělou kůži a nehty stříhat rovně u pedikérů či u lékaře

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.