Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastější ortopedická vada novorozenců.  Jedná se o vývojové postižení v oblasti jamky kyčelního kloubu (acetabula) a hlavice kosti stehenní.   Vyskytuje se asi 3-5 % nově narozených a častěji jsou postiženy dívky.  Příčina vzniku není prokázána, jen se ví, že se vyskytuje v rodinách, kde některý z rodičů podobným postižením trpěl, vliv má i poloha plodu v děloze, kdy u polohy koncem pánevním, je vyšší výskyt dysplazie. Svůj vliv mají i mateřské hormony, které u matky v období porodu vedou k uvolnění vazů pánve, aby mohlo dojít k porodu. Tyto hormony přenosem přes placentu vedou k uvolnění vazů v oblasti kyčelního kloubu novorozence, a pokud v tomto období není hlavice kyčelního kloubu správně postavená v jamce (centrace jamky), dochází ke špatnému vývoji celého kloubu. Zvýšený výskyt dysplazie kyčelního kloubu v českých zemích byl zapříčiněn balit děti po narození do povijanu, kdy se daly dítěti nožičky k sobě a pevně ovinuly. Tímto mechanismem docházelo k „vyklubování“ v kyčelních kloubech.  Dysplazie kyčelního kloubu může být i součástí jiných vrozených vad. Její nerozpoznání či pozdní diagnostika vedou k výraznému postižení kyčelního kloubu, které ve svém důsledku vede k velmi časnému rozvoji artrózy kyčelního kloubu. Není výjimkou nutnost implantace totální endoprotézy (umělého kloubu) i u třicetiletých jedinců.

K včasnému rozpoznání dysplazie kyčelního kloubu byl v České republice vytvořen tzv. systém trojího síta, kdy první vyšetření se provádí již na porodnici, kde je provedeno klinické vyšetření a vyšetření ultrazvukové.  Druhé vyšetření se provádí v 6 týdnech, kdy je provedeno opět vyšetření ortopedem, který opět provede ultrazvuk měkkých tkání. Třetí vyšetření se provádí ve 3 měsících věku dítěte. Je-li v tomto období kyčelní kloub správně vyvinut, není třeba dále dítě sledovat. Rentgenologické vyšetření se provádí jen v případě nejasného ultrazvukového nálezu, neboť se snažíme minimalizovat zátěž miminka ozářením.

Jak jsem již uvedl, pro správný vývoj kyčelních kloubů je nejdůležitější časná diagnostika a terapie.  U novorozence se doporučuje tzv. široké balení, při kterém je hlavice anatomicky centrována v jamce.  Širokého balení dosáhneme, pokud přikládáme klasické bavlněné pleny přiložením další jedné až dvou plen mezi kolínka novorozence. U plen na jedno použití stačí tato plena k udržení dobrého postavení.  Většina dysplazií kyčelního kloubu je léčitelná konzervativně (bez operace). Principem je udržení správné centrace.  U lehkých dysplazií se k centraci používá šitá  Frejkova  peřinka, případně Pavlíkovy třmeny (řemínky). V případě zjištěného vykloubení je třeba pozvolně kloub zakloubit pomocí tahu za obě dolní končetiny, které se provádí při hospitalizaci tzv. trakční režim. Postupným tahem většinou dochází k zakloubení, což se ověří na operačním sále tzv. aerografií, kdy se v celkové anestezii vpíchne do kloubu kontrastní látka a provede se rentgen, aby bylo jisté, že opravdu došlo k zakloubení a následně se v anatomickém postavení obě dolní končetiny zasádrují, z důvodu stabilizace kloubu, následně se po sejmutí doléčují pomocí Pavlíkových třmenů. V případě, že je při atrografii zjištěno, že hlavice není správně centrována, je třeba provést operační řešení, které se provádí na specializovaných pracovištích a jejím cílem je operační zakloubení kyčle. Následně se sádruje obdobně jako konzervativní terapie. Dysplazie kyčelního kloubu by měla být vyřešena do jednoho roku dítěte, aby mohlo začít chodit jako jeho vrstevníci.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.