Exostóza Haglundova (exosthosis Haglundi)

Haglundova exostóza je nárůstek na zadní části patní kosti před úponem Achillovy šlachy. Při pohybu v hlezenním kloubu  může dráždit tzv. retrokalkaneární burzu ,což je vazivová tkáň  mezi exostózou a Achillovou šlachou.  Pokud nedochází k dráždění burzy nemají pacienti žádné obtíže.

Příznaky

Hlavním příznakem jsou bolesti v oblasti patní kosti při úponu Achillovy šlachy. Bolesti se stupňují po zátěži u těžších stavů i při zatížení, či  při chůzi do schodů. Může dojít ke zhoršení v pevných botách které stahují úpon Achillova šlachy. K prokázání Haglundovy exostózy je třeba RTG snímek patní kosti, kde je nárůstek patrný Obr. 1.  K doplnění diagnózy může pomoci magnetická rezonance, kde je patrné prosáknutí.

Terapie

K léčení Haglundovy exostózy  je vhodná úprava obuvi. Při přetrvávání obtíží je možné zvážit rehabilitaci, kdy  může nastat zlepšení po aplikaci magnetoterapie či  ultrazvuku.  Varoval bych před obstřikem místa kortikoidy, které můžou vést k ruptuře Achillova šlachy.  Při přetrvávajících potížích je možné operační řešení , kdy se odsekne celá Haglundova exostóza.

Exostóza Haglundova  1

obr.1 Haglundova exostoza (šipka)

Exostóza Haglundova 2

obr.2 Haglundova exostoza po ablaci (seseknutí)

Příbuzné články: 
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.