Hemiartroplastika karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky (metoda dle Menoneho)

Hemiartroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), a není subluxace (posun) v CMC kloubu. Tento výkon provádíme u mladších pacientů, kteří preferují větší rozsah pohybů v CMC kloubu.

Na úvod operace si ze dvou drobných incizí na distálním předloktí odebíráme šlachu m. palmaris. V případě aplazie tohoto svalu (není vyvinut) můžeme odebrat šlachový štěp ze šlachy flexor carpi radialis (FCR) (asi 1/3 šlachy). Z dorzoradiálního přístupu mezi šlachami krátkého a dlouhého extenzoru (natahovače palce), pronikáme ke kloubnímu pouzdru, které otevíráme tzv. Mercedes přístupem. Při preparaci šetříme kožní větev nervus radialis a průběh arteria radialis. Po otevření kloubního pouzdra pilou s jemným listem provádíme resekci (seříznutí) asi 3 mm distální části trapezia. Nutná je resekce osteofytů (kloubních nárůstků) ke druhému metakarpu. Do vzniklé dutiny vkládáme šlachový smotek ze šlachy musculus palmaris.  Postavení palce můžeme zajistit jedním Kirschnerovám drátem. Po plastice kloubního pouzdra ještě ke stabilizaci provádíme tenodézu šlachy abduktoru palce (přešití).  Na sále přikládáme sádrovou fixaci na palec na dobu 6 týdnů.  Vždy dbáme na to, aby byl umožněn pohyb posledního článku palce. Po odstranění stehů můžeme přiložit fixaci umožňující pohyb distálního článku palce i zápěstí, což výrazně zkvalitňuje funkci ruky po operaci i zrychluje následnou rehabilitaci. Pokud je postavení zajištěno drátem, odstraňujme jej po 6 týdnech a začínáme s rehabilitací. Výhodu operace dle Menoneho vidíme v tom, že umožňuje v případě neuspokojivého výsledku konverzi na artrodézu nebo operaci dle Burton- Pellegrini. Z komplikací může být přechodná snížená citlivost hřbetní strany palce, kdy je kožní větev nervus radialis „přitažena“ do jizvy. Tento stav se většinou postupně upraví. 

 

hemiastroplastikaheiartroplastika 2

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.