Infekční komplikace totálních endoprotéz

Infekční komplikace implantace endoprotézy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří pooperační  rizika, kam počítáme pooperační infekci, která svým rozvojem  v prvních pooperačních dnech, může zasahovat do kůže a podkoží nebo až endoprotéze. V takovémto případě je nutná urgentní operace, a odstranění hnisu, důkladným vypláchnutím a zavedením proprachové laváže. Bezpodmínečné je podávání antibiotik dle citlivosti.

infekce

Pokud je zasaženo včas, podaří se většinou zabránit osídlení endoprotézy mikroby a není nutná výměna celé endoprotézy. Infektykloubu mohou být i dlouho po operaci, kdy dojde k přenosu infekce z ložiska v těle krevní cestou na endoprotézu. Pokud jsou mikroorganismy agresivní, projeví se zarudnutím kloubu, zateplením a přítomností hnisu v kloubu, je postup stejný jako u pooperačního infektu a pokud se zasáhne včas, není třeba výměny celé endoprotézy.

U jedinců s oslabenou imunitou (diabetes mellitus, astma…) může být infekt způsoben neagresivními mikroorganismy (mitingovaný infekt), často přirozeně přítomnými na kůži zdravého jedince, který vede k postupnému uvolnění endoprotézy (septické uvolnění). V případě septického uvolnění je nutné celou endoprotézu operačně odstranit, nahradit vložkou a léčit infekt antibiotiky. Je třeba si uvědomit, že endoprotéza je pro tělo cizorodým materiálem a v případě infektu dochází k osídlení jejího povrchu bakteriemi a speciálním povlakem, ke kterému nemůžou antibiotika a i při jejich správném podávání, mikroorganismy na povrchu přetrvávají a proto je nutné jejich odstranění.

 Po zlidnění zánětu je možná implantace nové endoprotézy. U těžkých stavů, u kterých působením zánětu dochází k velké destukci kosti, není možná zpětná náhrada endoprotézou (replantace) je někdy nutné přistoupit na ztužení kloubu (artrodéze). Například u kolene nebo hlezna, nebo nechat část bez kloubu například u kyčle jako tzv. zavěšenou kyčel, kdy se v místě kloubu vytvoří vazivové interpozitum a umožní pacientovi chůzi o berlích. Základní prevencí infekčních komplikací vyléčení infektů v těle pacienta před operací k eliminaci zdroje infektu. V případě infektů u pacientů s již voperovanou endoprotézou je třeba důsledná léčba antibiotiky.

 Pokud se pacient s endoprotézou připravuje k operaci, kde hrozí vyplavenímikroorganismů v těle (třeba i jen extrakce zubu), je třeba preventivně zajistit pacienta podáním antibiotik. 

Infekt endoprotézy je vždy závažný stav, který je velmi složitě léčitelný a vyžaduje dlouhodobé léčení, často i několik operací s nejistým výsledkem.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.