Lunotriquetrální (LTq) nestabilita zápěstí

Druhou nejčastěji se vyskytující nestabilitou zápěstí je lunotriquetrální (LTq) nestabilita, která patří mezi disociativní  nestastabilitu proximální řady. Nejčastější příčinou je pád na malíkovou (hypotenarovou) stranu zápěstí, kdy dochází k poškození lunotriquetrálního vazu.  Na stabilitu lunata a tudíž i na stabilitu lunotriquetrálního  kloubu  mají vliv nejen lunotriquetrální interosseální vaz, ale i dorzální  kapsulární vazy jmenovitě radiotriquetrální  a skafotriquetrální vaz.  Pokud jsou kromě lunotriquetrálního interosseálního vazu poškozena i kapsulární ligamenta,  je poškození  patrné na standardním RTG snímku jako palmární sklon lunata ( VISI) a dorzální rotace triquetra. V případě, nálezu VISI deformity zápěstí mluvíme o statické LTq nestabilitě. Častěji však dochází k izolovanému poškození  LTq interosseálního vazu, což se na standardních RTG snímcích  nepostřehne  a vzniká dynamická LTq nestabilita.  Určení  správné diagnózy v oblasti ulnární strany zápěstí je vždy složité, neboť na malém prostoru se mohou vyskytovat i další poškození,  jako jsou poškození triangulárního fibrokartilaginózního komplexu (TFCC), šlachy extensor carpi ulnaris (ECU) a další postižení.  Při vyšetření pacient udává bolestivost ulnární strany zápěstí, která se zvětšuje při stisku ruky v pěst či při úchopu předmětu. Při vyšetření je positivní stress test, kdy vyšetřující uchopí palcem a ukazovákem jedné ruky lunatum a stejně druhou rukou triquetrum a pokusí se vyvolat posun mezi oběma kostmi. Při nestabilitě tento test vyvolá bolestivou reakci, případně je možné vyvolat posun.

K určení diagnózy je třeba provést artroskopické vyšetření, které prokáže poškození vazu a nestabilitu v LTq kloubu, kdy jako nestabilní hodnotíme posun lunata a triquetra větší než 2 mm. Často při tomto typu nestability nacházíme poškození disku TFCC, který je drážděn nestabilním lunatem a triquetrem.  Artroskopie zápěstí nám také ozřejmí další poškození, která mohou mít vliv na směřování další terapie.

V případě nálezu akutního poškození LTq vazu je indikováno operační řešení. Jeho odhalení do 4 týdnů od úrazu je spíše raritní, neboť většinou nejsou známky na RTG snímcích a je zhodnoceno jako podvrtnutí zápěstí. Při ošetření akutního úrazu přístupem z dorzální strany (přes pátá extenzorová kompartemen) nejprve korigujeme vzájemné postavení lunata a triquetra a transfixujeme kloub dvěma dráty. Následně rekonstruujeme  LTq vaz Jsou-li poškozeny dorzální vazy, je třeba je také ošetřit. Po operaci přikládáme vysokou sádrovou fixaci nad loket na 6 týdnů a pak ještě fixujeme další 2 týdny krátkou sádrou. Po 8 týdnech extrahujeme dráty a zahajujeme rehabilitaci.  

U chronických poškození, která jsou diagnostikována většinou na základě artroskopického vyšetření,  bylo navrženo několik metod jako je zpevnění (artrodéza) LTq kloubu, nebo průvleková rekonstrukce vazu.   Na našem oddělení máme dobré výsledky s naší originální metodou, kdy  pomocí části šlachy m. extensor carpi ulnaris rekonstrujeme LTq vaz, tak, že štěp protahujeme kanálem v triquetru a fixujeme do žlábku v  lunatu , kam fixujeme stehy ke kotvičce (kostní hmoždinka). Zbytek šlachy reinzerujeme zpět ke šlaše ECU. Po operaci přikládáme vysokou sádrovou fixaci nad loket na dobu 4 týdnů a dále ponecháváme ještě krátkou sádrovou dlahu na další 2 týdny, kdy začínáme s rehabilitací.nestabilita zapesti

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.