Morbus Freiberg-Koehler (aseptická nekróza hlavičky metatarsu)

Morbus Freiberg-Koehler  je  aseptická  nekróza  hlavičky nejčastěji 2. nebo 3. metatarsu nohy (kosti zánártní).  Je častější u dívek v období dorůstání, kdy dochází k nekróze hlavičky a následně deformitě přední části plosky nohy a s následným vznikem otlaků. V akutním stadiu může dojít k otoku a bolestivosti příčně ploché klenby nohy. Velmi často však probíhá bez většího povšimnutí  a začne se projevovat až v pozdějším věku v souvislosti s poruchou příčně ploché klenby nohy, kdy se projevuje bolestí  otlaky a  pod bříšky metatarsů v přední části nohy při chůzi a to nejprve při chůzi na vysokých podpatcích po přetížení. 

Příznaky

V akutním stadiu u dorůstajících dětí dochází k bolestem přední části nohy většinou po zátěži a po ní. Na RTG snímcích jsou patrné známky aseptické nekrózy hlavičky metatarsu se změněnou strukturou a v pozdějších stadiích i tvaru. Pokud se pacient dostaví v pozdějším věku, kdy již k nekróze došlo,  udává palpačně bolestivost plosku nohy v přední části a zde je často patrný otlak a hmatná prominence. Na RTG snímcích je pak patrná výrazná destrukce hlavičky metatarsu.

Terapie

U akutního stadia, kde ještě nedošlo v destrukci hlavičky metatarsu je léčbou odlehčení tak, aby se hlavička mohla přestavět v anatomickém postavení. Jako podpůrná léčba je možná magnetoterapie. Pokud je však hlavička již deformována,  je na místě operační řešení, u kterého se využívá toto, že část kloubu směrem do plosky nohy (plantární) bývá nepoškozena. Provádí se proto osteotomie (přeříznutí) a modelace hlavičky tak, že se otočí plantární část směrem do kloubu, fixuje kostními stehy a odlehčí šest týdnů.  Tato operace má velmi dobré výsledky, na rozdíl od prosté resekce (uříznutí) deformované hlavičky, což vede  k přetížení příčně ploché klenby nohy. 

morbus freiberg 

Obr.1 - destrukce hlavičky metatarzu

 

morbus freiberg II 

Obr.2 - stav po modelaci hlavičky

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.