Os tibialae externum

Os tibialae externum je akcesorní (nadpočetná)  kůstka na vnitřní straně nohy naléhající na os navicularae (kost loďkovitá, nohy). Tato kost se vyvíjí z několika základů (kostních jader), a pokud se základy nezhojí,  vzniká tato varianta akcesorní kosti.

Příznaky

Os tibialae externum nemusí kromě deformity na vnitřní straně nohy způsobovat obtíží, ale při zatížení se může projevovat bolestivostí v místě deformity, neboť se na ní upíná šlacha musculus tibialis posterior, která se podílí na pohybu hlezna a vývoji příčně ploché klenby nohy. Při vyšetření je kromě deformity často patrné snížení příčné klenby nohy. Při RTG nohy je patrná akcesorní kůstka nebo deformita os navicularae  tvaru rohu (os cornutum).

Terapie

Terapie je takřka vždy operační, kdy se odstraní nadbytečná kostka. Je vždy třeba z kostky opatrně snést úpon šlachy musculus tibialis posterior i s kostním bločkem a fixovat ho do lůžka na dolní (plantární) straně os  navicularae, aby nebyla porušena vyváženost svalů na noze a byla stabilizována příčně plochá klenba.  Z tohoto důvodu je nutná fixace sádrou na dobu 6 týdnů od operace.  

os tibialae

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.