Oštěpářský loket (epicondylitis medialis humeri)

Jako oštěpářský  loket označujeme bolestivost vzniklou v oblasti vnitřní (malíkové) strany loketního kloubu v místě úponu šlach ohýbačů (flexorů) prstů na dolní část pažní kosti (epikondyl humeru). V této oblasti může být příčina i jiná a to útlak loketního nervu (n.ulnaris). Pokud je příčinou útlak nervu, projevuje se bolestivost nejen v oblasti loktu,ale většinou bolestivost či brnění vystřeluje do oblasti 4. a 5. prstu ruky. 

Rozlišujeme dvě základní formy ulnární epikondylitidy, kdy první může přejít v druhou:

A/ Akutní: Mohou vznikat při atypickém pohybu a natržením úponu svalů na vnitřní straně kosti pažní. Typickým mechanismem je trhání trávy, kdy při přecenění síly dojde k vzniku prudké bolesti v oblasti loktu.

B/ Chronické: Toto poškození jak již název napovídá je sportovců,ale vyskytuje se i u lidí, kteří opakovaně jednostranně přetěžují ruce. Při zátěži dochází ke vzniku opakovaných mikrotraumat v oblasti úponu ohýbačů (flexorů) prstů a zápěstí, které se upínají na vnitřní dolní straně kosti pažní (epicondylus medialis humeri).  

Příznaky: Hlavním příznakem je bolestivost  vnitřního  dolního konce kosti pažní, omezení svalové síly při ohnutí prstů a zápěstí. Významné je omezení síly stisku pěsti. Specifická je bolestivost  při ohýbání prstů a zápěstí proti odporu. K rozlišení, zda není utlačen loketní nerv může pomoci jak klinické vyšetření tak vyšetření EMG (vodivost nervu). Na RTG snímcích nebývají žádné změny. 

Terapie: u akutních postižení je vhodná fixace vysokou sádrovou dlahou od konečků prstů až na paži na dobu 4-6 týdnů s následnou rehabilitací. Vhodné jsou lokálně či celkově (v tabletách) podávané preparáty (nesteroidní antirevmatika) ke snížení otoku a bolesti. Protože jde o obranný mechanismus organismu proti přetěžování, je vhodné, pokud je to možné, změnit stereotypy, které bolesti vyvolávají. U chronických stavů má dobrý efekt aplikace obstřiku depotních kortikoidů do oblasti bolestivosti. Dobré výsledky má elektroléčba nebo speciální ortéza.  Při přetrvávání obtíží je možné operační řešení s následnou fixaci na dobu 4-5 týdnů a následnou rehabilitací.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.