Pakloub skafoidea, pakloub člunkové kosti, pseudoarthrosis scaphoidei

Kosti zápěstí (karpu) jsou uspořádány do dvou řad. Kost člunková je anatomicky největší kostí proximální řady (blíže k předloktí), ale funkčně je jakýmsi mostem mezi oběma řadami. Je proto nejčastěji se lámající kostí zápěstí. Protože je z větší části kryta chrupavkou, je velmi špatně vyživována krví a i zlomeniny se v této oblasti špatně hojí, což vede ke vzniku pakloubu (nesrůstu) skafoidea. Dalším důvodem, proč jsou paklouby skafoidea poměrně časté je, že na běžných RTG snímcích jsou čerstvé zlomeniny špatně patrné, a proto přehlédnutelné, a pokud nejsou léčené, vzniká pakloub.

Příznaky

Pakloub skafoidea se projevuje bolestivostí palcové strany zápěstí při prohmatání, bolesti se zvětšují při zátěži či pohybu. Někdy, pokud je kost spojena vazivem, nemusí mít pacient žádné příznaky a obtíže se projeví po drobném úraze. Známky pakloubu jsou patrné na RTG snímcích, na kterých je patrná porušená  kontinuita kosti člunkové, často se sklerotickými okraji pakloubu či defektem kosti. Pro plánování řešení je vždy nutné provést CT vyšetření v dlouhé ose skafoidea, kde hodnotíme zkrácení kosti, její deformitu a velikost kostního defektu.

Terapie

Terapie pakloubu skafoidea je vždy operační. Cílem je obnovení tvaru kosti a zhojení pakloubu. Nejčastější metodou je sešroubování fragmentů (částí) kosti speciálním šroubem (Herbertův šroub), který má schopnost komprese fragmentů. Aby byl obnoven tvar a délka kosti, je třeba mezi fragmenty vložit kostní štěp.  Po operaci se přikládá sádrová fixace na dobu 6 týdnů. Ani při této terapii není jisté, že dojde ke zhojení, neboť je, jak jsem uvedl výše, špatně prokrvována (podle literatury nezhojení mezi 15-40%).  Na opětné nezhojení má vliv věk pacienta (u starších se hůře hojí), doba od primárního úrazu (čím později, tím hůře), lokalizace pakloubu (čím blíže k předloktí, tím hůře) a to, zda je kuřák či nikoli. Je prokázáno, že u kuřáků je horší hojení. Někdy je třeba pakloub reoperovat a je nutné podle stavu vkládat další kost, případně přenést část kosti i s přívodnou tepnou, jako zdroj výživy k přehojení.  

 

pakloub

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.