Perilunátní luxace (vykloubení) karpu

Perilunátní luxace a  perilunátní zlomeniny jsou komplexní poranění, která se vyskytují přibližně v 7 % všech diagnostikovaných poraněních karpu.  Jsou výsledkem působení vysoké energie na zápěstí většinou u mladých lidí, kde pevnost kostí není nijak změněna osteoporózou.  Protože současná uspěchaná doba vede velmi často mladé jedince do spárů adrenalinových sportů, je výskyt perilunátních luxací stále častější. Mechanismem vzniku perilunátní luxace či  perilunátní zlomeniny karpu vznikají působením násilí na dorziflektované zápěstí. Na to, které struktury se dále poškodí má vliv dukční postavení zápěstí při vzniku úrazu a pevnost jednotlivých struktur. Dochází-li k poškození jen vazů stabilizujících lunatum mluvíme o perilunátních luxacích karpu. V případě, že místo vazů dochází ke zlomeninám okolních kostí například skafoidea jde o perilunátní zlomeniny. Rozlišujeme dva typy perilunátních  luxací. Při prvním lunatum fixované vazy, které stabilizují proximální řadu,  se vyklápí palmárně a ostatní kapální kosti setrvávají na svém místě. Druhou variantou je, že lunatum zůstává na svém místě a karpus se posouvá dorálně. U transskafoperilunátní luxace je  místo ruptury skafulunátního  vazu, dochází ke zlomenině skafoidea. Lunatum i s proximálním pólem skafoidea většinou subluxuje palmárně.

perilunatni luxace 1

 

Pacient s perilunátní luxací kapu přichází s  bolestivým zápěstím, na kterém se velmi rychle k rozvinul otok a hematom. Pokud se pacient dostavil rychle od úrazu a ještě není rozvinut otok a hematom, je možné vyhmatat deformitu zápěstí, kde je patrná dorzální subluxace karpu a případně palmárně dislokované lunatum. Mohou být příznaky dráždění nervus medianus v karpálním tunelu, což se projeví brněním palce ukazováku a prostředníku. 

Správnou diagnózu nám řekne RTG vyšetření,  kde je nutné dodržet standardní projekce. Při jejich hodnocení  je patrné v předozadní projekci  zkrácení karpu, deformita lunata a porušení kontinuity kostí v jednotlivých řadách. V bočné projekci je kromě zkrácení karpu  patrná buď luxace lunata nebo karpu. Bohužel stále často bývají tato poranění přehlédnuta.  V případě, že jde o perilunátní zlomeniny karpu, je kromě dislokace patrná zlomenina příslušné kosti karpu, nebo distálního radia. Jsou-li diagnostické rozpaky, je vhodné vyšetření doplnit srovnávacím snímkem s druhou končetinou, případně CT vyšetřením.

perilunatni luxace 2

Pro výsledky celé léčby je nutná časná diagnostika a repozice luxace (vykloubení), neboť posunem mezi kostmi se mění jejich prokrvení a může dojít k odumření kostí, což vede k špatnému výsledku i následně dobře vedené terapie. Proto, okamžitě po zjištění diagnózy, je třeba provést repozici zápěstí, neboť se zabrání vzniku a případně rozvoji otoku a  pacientovi se uleví od bolesti. Důležitá je i dekomprese n. medianus a uvolnění utlačených cév. K repšinou za pomici trakční věže.  Po potvrzení repozice přikládáme sádrovou fixace.

Definitivní ošetření perilunátních luxací karpu, by měli provádět lékaři se zkušeností s takovými poraněními. Cílem operace je obnovení  postavení mezi jednotlivými kostmi zápěstí, což stabilizujeme pomocí zavrtaných drátů. Po stabilizaci provedeme sešití nebo reinzervi poškozených vazů jak kapsulárních, tak interosseálních. Většinou se ošetření provádí z dorzálního (na hřbetu ruky) tak palmárního (na dlaňové straně ) přístupu.  V případě, že jde o transskafoperilunátní luxace (se zlomeninou skafoidea), se provádí místo ošetření SL vazu osteosyntéza (sešroubování) Herbertovým šroubem z dorzálního přístupu. U  transstyloideoperilunátních luxací (zlomenina distálního radia) je důležité fixovat processus styloiideus radii šroubem. Po operaci zápěstí fixujeme 8 týdů ve vysoké sádře nad loket bránící pronaci a supinaci předloktí. Po této době extrahujeme K dráty a počínáme s rehabilitací..

perilunatni luxace 3

Často jsou perilunátní luxace nerozpoznány a pacienti se dostavují k ošetření až po několika měsících, kdy dominantním problémem kromě bolesti a omezení pohybů (mnohdy nečekaně malé) je syndrom kapálního kanálu s brněním prstů. Pokud uplynulo od úrazu několik měsíců, je rekonstrukce vazů nemožná a luxace se řeší proximální karpektomií (odstranění kostí proximální karpální řady).

parilunatni luxace 4

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.