Poškození manžety rotátorů (rotátorová manžeta) ramenního kloubu

Manžetou rotátorů označujeme společný úpon šlach svalů  m. subscapulairs, m. supraspinatu, infrasponatus a m. teres minor, což jsou drobné svaly začínající většinou na lopatce a společně se upínající na hlavici kosti pažní (humeru).  Jejich funkcí je spolupráce na elevaci (zvednutí) paže. Tato struktura může být poškozena přetěžováním, kdy při zvedání  paže do strany (upažení) nebo vpřed (předpažení)  je tento společný úpon drážděn až drásán o dolní kraj  akromia (nadpažek- výběžek lopatky). Často bývá manžeta odřena na své horní části, kde naráží při zvednutí paže nad 60° na dolní okraj akromia (nadpažku) a projevuje se bolestivostí při zvedání paže. Tento stav označujeme jako impingement syndrom ramene.  Druhou možností  poškození  je pád na nataženou horní končetinu, přičemž dochází k roztržení úponu na hlavici kosti pažní. 

Příznaky:

U akutního postižení (úrazu) pacient udává náhle vzniklou  bolestivost ramenního kloubu v souvislosti s úrazem, kdy poranění nemůže zvednout paži do vzpažení, udává omezení pohybů. Častým steskem jsou noční bolesti při lehnutí na postižené rameno. U pacientů, u kterých dojde k chronickému postižení manžety rotátorů dochází k  postupně narůstajícím bolestem a k omezení pohybů. K zhoršení pak může dojít drobným úrazem, kdy dojde k „dotržení“ poškození manžety.  

Vyšetření:

Při vyšetření  jde o zhodnocení obtíží pacienta, které nás mohou navést k podezření na poškození manžety rotátorů. Na běžném RTG snímku nenacházíme většinou žádné změny, jen při těžkých a většinou zanedbaných rupturách, může být patrná tzv.  proximalizace hlavice, což je posun hlavice směrem nahoru a znamená, že hlavice kosti pažní ztratila oporu v tomto směru.  Pro zjištění stavu je vhodné vyšetření MR, které může  rozpoznat stupeň degenerace svalů a šlach manžety rotátorů.  Vhodné je i artroskopické vyšetření.

Terapie:

Konzervativní postup fixací ramene je možný jen u drobných a částečných ruptur , pak se doporučuje tzv. abdukční dlaha.  Pro hojení je dobré provést artroskopii a artroskopicky  uvolnit tzv. subakromiální prostor, což je interval mezi horní části rotátorové manžety a dolním okrajem akromia, případně nárůstky na akromiu, které mohou manžetu  „prodřít“.  V případě větší  trhliny je indikováno operační sešití úponů šlach. Tento výkon je možný buď otevřeně, kdy je třeba klasicky operačně otevřít rameno, nebo artroskopicky  jen drobnými vpichy. Tento výkon je velice složitý  a provádějí ho jen specializovaná pracoviště. Po operaci se přikládá fixace většinou na abdukční dlaze na dobu 4-6 týdnů. Následně je nutná dlouhodobá rehabilitace.  U těžkých stavů, kdy není možné reparovat poškozenou rotátorovou manžetu je záchrannou možností tzv. reverzní endoprotéza ramenního kloubu. Nahradí se jamka hlavicí  a naopak hlavice jamkou a pohyb místo svalů manžety rotátorů provádí deltový sval.

poskozeni rotatoru                         poskozeni rotatoru 2

Videa

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.