Poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu (TFCC)

Triangulárním fibrokartilaginosním komplexem nazýváme vazivově chrupavčitou strukturu, který je nejdůležitějším stabilizátorem distálního radioulnárního kloubu (dolního kloubu mezi kostí vřetenní a loketní-malíková část zápěstí), podílí se na stabilitě ulnokarpální oblasti (spojení mezi dolním koncem kosti loketní a zápěstím) a podílí se na přenosu sil. V této oblasti.   Poškození této struktury je součástí zlomenin distálního radia (dolního konce kosti vřetení), ale vzniká i samostatně při nekoordinovaných pádech na ulnární (malíkovou) část dlaně, nebo při pronačně-supinačních pohybech (přivrácení a odvrácení )  předloktí. Jsou nejčastějším poškozením u tenistů a dalších sportů jako je např. sqush. K chronickému přetížení a poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu může dojít i při dlouhodobém přetěžování.

Příznaky: je-li poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu společné se zlomeninou distálního radia,  bývá při primárním ošetření přehlédnuto, a projevuje se bolestí na ulnární straně zápěstí při rozcvičování po operaci či  po sejmutí sádrové fixace. Pokud jde o samostatné poranění, obtíže postupně narůstají, a to  po poměrně malém úraze. Bolesti se projevují na ulnární (malíkové) straně zápěstí a zvětšují se při pronačně-supinačních pohybech. Příznačný je tzv. test kladiva, kdy při úchopu předmětu, např. kladiva dochází k vyvolání či zvětšení bolestí na ulnární (malíkové) straně zápěstí. Pacienti udávají zhoršení bolestí při běžných úkonech jako je stisk kliky při otevírání dveří. Při standardním rentgenologickém vyšetření není žádných známek. Někdy může být poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu spojeno s abrupcí procesus styloideus ulnae (bodcovitý výběžek kosti loketní). Ani při vyšetření jinými metodami např. magnetickou rezonancí nemusí být poškození prokázáno. Jedinou metodou, která spolehlivě odhalí poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu, je artroskopické vyšetření.      

Léčení: po prokázání poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu je třeba rozlišit, která část je poškozena a provést její ošetření. Pokud je poškozena centrální část (disk), provádí se resekce disku a to většinou artroskopicky. Otevřená resekce (klasická operace) je možná, ale výkony mají delší dobu terapie a  horší výsledky, neboť se musí při přístupu uvolnit vazy distálního radioulnárního kloubu, což může vést k destabilitaci tohoto kloubu. Pokud jde o rupturu zasahující do vazů distálního radiokarpálního kloubu, je třeba provést reinzerci (fixovat zpět) buď artropskopicky, nebo otevřeně. Pokud nedojde v krátké době od úrazu k ošetření vazů, dochází k vzniku nestability distálního radioulnárního kloubu, artrózy a v konečném důsledku k invalidizaci pacienta.

Příbuzné články: 
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.