Preparáty k zabránění vzniku srůstů

Adheze (srůsty) jsou normální součástí každého hojivého procesu v lidském těle, kdy se organismus snaží co nejrychleji reparovat (zhojit) ránu, která vznikla úrazem či operací.  V minulosti (před sty či tisíci lety), kdy na rychlosti zahojení rány záviselo přežití jedince, bylo pro člověka nutné, aby se rána zhojila co nejrychleji a nejpevněji. To, že mohlo dojít k omezení pohybů či jinému snížení funkce pohybového aparátu, bylo až druhořadým problémem.  V současnosti, kdy je cílem i rozsáhlých operačních výkonů, aby funkce postižené končetiny byla bez omezení, může být tato schopnost, kterou jsme zdědili po předcích spíše na škodu.  Srůsty, které se tvoří například kolem šlach, mohou způsobit omezení pohybů. Obdobně je tomu i při stavech, kdy dochází k srůstům v kloubech, které se následně nemohou hýbat. Samostatným problémem jsou srůsty kolem nervů, kdy jizva může tlačit na nerv a tím způsobovat bolesti a omezení pohybů v inervační zóně, kterou má nerv „na starosti“.  K zabránění vzniku srůstů se v současné době začínají používat gelové prostředky obsahující kyselinu hyaluronovou, která má schopnosti v pooperačním období zabránit vzniku srůstů kolem okolních struktur. Bylo prokázáno, že kyselina hyaluronová, která se v medicíně již uplatnila při aplikaci do kloubu k regeneraci chrupavek a proniká s dobrým efektem i do kosmetiky, má tyto vlastnosti.   Gelové preparáty se aplikuji během operace do kloubu, kolem šlach či nervů, aby zabránily vzniku srůstů s okolními tkáněmi, čímž umožňují snadnější rehabilitaci, což zlepšuje funkční výsledky.  Své opodstatnění mají tyto prostředky u neurochirurgických operací, kdy jsou často přítomny srůsty kolem nervů například po operacích plotének (herniace disku) a srůsty mohou být původcem zbytkových bolestí.  V chirurgii ruky se používá po operacích šlach (tenolýzách), které přirostly k okolí po úrazech či operacích u jedinců, kteří mají vyšší schopnost tvorby adhezí.  

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.