Rehabilitace hlezenného kloubu

Poranění v oblasti hlezenného kloubu patří k nejčastějším poškozením. K terapii vazů této oblasti se přikládá fixace sádrou či dlahou z umělých hmot na dobu 4-6 týdnů. Po se sejmutí řešíme několik problémů. Prvním je ztuhlost hlezna, kdy jsou omezeny pohyby. Druhým problémem může být zkrácení Achillovy šlachy, pokud  není fixace přiložena ve správném postavení. Při přikládání fixace je třeba, aby tato byla přikládána v postavení, kdy je noha v 90° postavení  proti bérci.

 hlezno 

Obr.1.Pokud je přiložena  v postavení, kdy špička je v úhlu větším, dochází ke zkrácení Achillovy šlachy, což vede k prodloužení rehabilitace. Jedinou výjimkou jsou stavy po operaci Achillovy šlachy,  kdy se úmyslně fixace na krátkou dobu přikládá v takovémto postavení, aby se ulevil tah na šlachu. Třetím problémem je ochabnutí svalů v oblasti bérce a s tím omezena koordinace pohybů, která při běhu může vést k obnovení úrazu. Cílem rehabilitace po úrazech oblasti hlezna a nohy je odstranění bolesti a otoku,  cvičení již ve fixaci k zabránění ochabnuti svalů, rozcvičení hlezenného kloubu a následná úprava koordinace pohybů.

Rehabilitace začíná již na samotném sportovišti,  kdy po úraze nepokračujeme ve sportu, aby se nerozvinul otok a krevní výron. Pokud není hlezno deformované je vhodné přiložit elastickou bandáž, led a uložit končetinu do zvýšené polohy. Je-li deformace končetinu znehybníme odešleme poraněného k lékaři.

Cvik 1.: Cvičení k udržení svalové hmoty I. Je možné jej cvičit ve fixaci. Pokud je fixace sádrová dlaha, není vhodné cvičit v prvních třech dnech, kdy sádra není ještě vytvrdlá, a mohlo by dojít k jejímu poškození.  Cvičící sedí na posteli a celou nohou včetně špičky se snaží tlačit od těla jakoby proti sádře, aby napínal svaly zadní strany bérce. Tah je třeba držet10sekund. 

hlezno 2

Obr. 2.Tento cvik je možné cvičit  2-3x denně 3-4x.  Při cvičení nejde o sílu proti fixaci vedené ale zapnutí svalů. Je třeba být opatrný aby nedošlo k rozlámání sádry při nesprávném (příliš intenzivním provedení).

Cvik 2.: Cvičení k udržení svalové hmoty II. Je možné jej cvičit obdobně jako cvik předcházející ve fixaci s omezeními jako u předchozích cviku. Pacient sedí na posteli s nohami nataženými v koleno a nohu včetně špičky přitahuje jakoby proti odporu fixace směrem k tělu.

hlezno3

Obr. 3. Tah je třeba držet 10 sekund, následuje uvolnění. Tento cvik je možné cvičit  2-3x denně 3-4x.  Při cvičení nejde o sílu proti fixaci vedené ale zapnutí svalů. Je třeba být opatrný aby nedošlo k rozlámání sádry při nesprávném (příliš intenzivním provedení).

Cvik 3.: Rozcvičování hlezna I. Tento cvik je možné cvičit po sejmutí sádrové fixace, ale i  pacientů, kde po operaci nebyla fixace přiložena.  Pacient sedí na posteli nohy v kolenou natažené. Poraněný se snaží vlastní silou tlačit špičky obou nohou  za ploskou nohy (od těla). Intenzita by měly být taková, kdy cvičící ještě cítí tah, ale ještě neudává bolest. V krajní poloze setrvá 10 sekund a následuje uvolnění.

hlezno 4

Obr. 4. Tento cvik cvičíme 3x denně v sérii po 5 cvicích.

Cvik 4.: Rozcvičování hlezna  . Tento cvik cvičíme u pacientů po operacích v oblasti hlezna, kteří nemají sádrovou fixaci. Pacient sedí na posteli, nohy natažené v kolenou a vlastní silou tlačí špičky obou nohou směrem k tělu. Intenzita je obdobně jako u předchozího cviku stejná na rozhraní bolesti tahu a bolesti.

hlezno 5

Obr. 5. Cvik cvičíme 3x denně v sérii po 5 cvicích. Pokud se po cvičení zvětšuje otok a bolesti je třeba intenzitu omezit, ale pokud je cvičící bez obtíží, je možné cvičení opatrně přidávat.

Cvik 5.: Rozcvičování hlezna. Cvičící sedí na kraji postele , dolní končetiny svěšené v 90° ohnutí. Vlastní silou se snaží tlačit nohu  včetně špičky směrem k tělu. Intenzita by měly být taková, kdy cvičící ještě cítí tah, ale ještě neudává bolest. V krajní poloze setrvá 10 sekund a následuje uvolnění.   Tento cvik cvičíme 3x denně v sérii po 5 cvicích.

Tento cvik cvičíme u pacientů po sejmutí fixace a není vhodný čerstvě po operacích, neboť pokud jsou končetiny svěšené dochází k vzniku otoku, který následně vede ke zpomalení rehabilitace.

Cvik 6.: Protahování Achillovy šlachy. Tento cvik je možné na rozdíl od následujících cviků i u stavů po operaci, kdy není možné končetinu zatížit. Cvičící sedí na posteli s nohama nataženýma. Za špičku zahákne pruh pevné látky a každý konec uchopí za jeden konec. Tahem za konce pruhu přitahuje špičku nohy směrem k sobě.

Obr. 6. Intenzita tahu je opět do bolesti, po dobu 10 sekund. Cvik cvičíme 2x denně  ve 3-4 sériích.

Cvik 7.: Protahování Achillovy šlachy. Cvičící se postaví asi 80 cm od pevné stěny a rukama se ní opře ve výši očí. Postaví se celou ploskou rehabilitované nohy na podlahu přenese na ní váhu. Zdravou nohu pokrčí, čímž zvýší tah na Achillovu šlachu nohy rozcvičované

Obr. 7. Tah držíme po dobu 10-15 sekund a postupně uvolníme. Tento cvik není možné cvičit po operacích, neboť by mohlo dojit k vylomení šroubů.

Cvik 8.:  Cvičení koordinace pohybů (skákání přes švihadlo). Cvik je vhodný až po zhojení všech poškození tj. tehdy, když lékař doholí plné zatěžování končetiny. Cvičící stojí na volném místě, aby nepoškodil okolní vybavení domácnosti a uchopí oběma rukama konce švihadla a skáče přes švihadlo. Vhodné je přeskakování sounož, kdy je nutné sledovat správnost odrazu i dopadu (myslet na to). Cvik cvičíme 2x denně cca po 10-20 přeskocích. Intenzitu je dobré řídit dle otoku a bolesti. Při zvětšujícím se otoku a bolesti intenzitu cvičení snížit. Pokud cvičící nemá obtíží, je možné cvičit více.

Cvik 9.: Cvičení na půlkruhové výseči. Cvik vhodný k cvičení rovnováhy a jemné koordinace pohybů. Cvičící se postaví na  rovnou plochu půlkruhové výseče a druží rovnováhu po dobu 15 sekund.

Obr. 8..Cvik opakujeme 2-3x denně ve 2 sériích.

 

Jízda na kole: možno začít po zhojení všech poškození, kdy je možné plně zatěžovat poškozenou končetinu. Po konzultaci s lékařem je možné jezdit na kole či rotopedu ještě dříve než je možné končetinu plně zatěžovat. V tomto případě je na kole možné jezdit po rovině, jen na „lehké“ převody.

Běh: S během je možné začít až po zhojení všech poškození, kdy je možné končetinu plně zatěžovat. Důležité je, aby hlezenný kloub byl dostatečně rozcvičen. Pokud není rozcvičen sportovec ve snaze běžet stejně jako před úrazem, což nejde, zapojuje jiný stereotyp pohybu. To vede k vzniku přetížení jiných svalových struktur a projeví se bolestivostí šlach v oblasti hlezna, ale i ve „vyšších“ oblastech např. bolestí zad. Pro první běhání po úraze je nejvhodnější běh na měkké lesní cestě, bez nerovností. Je třeba dávat pozor na každý krok, aby nedošlo k podvrtnutí, neboť jsou ztraceny stereotypy, které měl sportovec před úrazem a stejně jako malé dítě si je musí znovu vytvořit. První týden je vhodné běhat 1x denně cca 2 km a další týden, pokud nejsou obtíže,  je vhodné vkládat prvky atletické abecedy.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.