Rehabilitace loketního kloubu

Loket je kloubem, který má velkou tendenci k tuhnutí, proto je vhodné s  rehabilitací po úrazech či operacích začít co nejdříve. Loketní kloub bývá obzvlášť bolestivý, oteklý, poměrně často s velkým omezením kloubního rozsahu. Většinou je fixován sádrovým obvazem, v některých případech není přiložena sádrová fixace a kloub je fixován pouze šátkovým závěsem nebo ortézou. Už v době fixace je vhodné celou horní končetinu polohovat, tzn. zvedat nad úroveň srdce (asi v úrovni prsních bradavek), aby nedocházelo k otokům a rozšiřování krevních výronů, které nepříznivě působí ve smyslu hojení i bolesti. Loket intenzivně chladíme ledováním – led zabalený do látky (žínky), pozor – nesmí přijít do kontaktu s kůží, aby nedocházelo k omrzlinám. Případné bolesti tlumíme nesteroidními antirevmatiky, jak celkově – léky, tak lokálně – masti, krémy, spreje.

Rehabilitaci – druh, rozsah a sílu je vždy třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, případně operatérem, který zná charakter poranění nejlépe. Rehabilitace po úrazech lokte zahrnuje cvičení celé horní končetiny, včetně ramene, zápěstí a prstů. Žádné cvičení není vhodné provádět přes bolest, neboť vede k reflexním obranným mechanismům organismu, zvýšení bolesti a rozvoji otoku, což může rehabilitaci výrazně prodloužit.

 

Tlakové masáže

Pokud je poraněný loketní kloub bez fixace, je možné ihned po úrazu začít s tlakovými masážemi, které pomohou s odstraněním otoku z oblasti loketního kloubu. Pomalými krouživými pohyby prsty druhé končetiny masírujeme kůži postiženého loktu, síla masáže by neměla vyvolávat bolesti. Obr. 1. K masáži je možné použít malý molitanový míček. Obr. 2.

RHB loket 1

obr.1

loket RHB 2

obr.2

 

Cvičení svalové síly dvouhlavého svalu pažního (m. biceps brachii)

Ve fixaci se snažíme přitáhnout předloktí k paži tak, aby nedošlo k pohybu. Napnutí držíme 10 sekund a následuje uvolnění. Cvičíme 2 x denně v sérii po 3 cvicích. Obr. 3.

loket RHB 3

obr.3

 

Cvičení svalové síly trojhlavého svalu pažního

Ve fixaci poraněný napíná svaly zadní strany paže, jakoby chtěl napnout horní končetinu v loketním kloubu, ale pohyb neprovádí. Napnutí držíme asi 10 sekund, cvičíme 2 x denně v sérii po 3 cvicích.  Obr. 4.

 loket RHB 4

obr.4

 

Cvičení síly svalů předloktí

Pokud fixace umožňuje ohnutí prstů do dlaně, cvičíme svalovou sílu stisku prstů. Do dlaně vezmeme molitanový míček nebo houbičku na nádobí a stiskneme ji do krajní polohy, aby nedocházelo k vyvolání bolesti. Stisk držíme po dobu 10 sekund. Následuje uvolnění. Cvičíme 3 x denně v sérii po 3 cvicích.  Obr. 5.

loket RHB 5

obr.5

 

Cvičení ohnutí lokte

Sedneme si ke stolu a loketní kloub opřeme o desku stolu. Vlastní silou se snažíme přitáhnout předloktí dlaní k paži. V krajní poloze cítíme tah, ale ještě ne bolest. Držíme po dobu 10 sekund. Následuje uvolnění. Cvičení provádíme 3 x denně v sérii po 2 cvicích. Obr. 6. 

loket RHB 6

obr.6

 

 

Cvičení ohnutí lokte s dopomocí

Postupujeme stejně jako u předchozího cviku, ale druhou rukou se snažíme pomoci ke zvýšení tahu do ohnutí. Tah držíme 10 sekund a následuje uvolnění. Cvičíme 3 x denně v sériích po 2 cvicích. Obr. 7.

loket RHB 7

obr.7

 

Cvičení natažení lokte

Posadíme se u stolu, postiženou končetinu opřeme o desku a předloktí a následně uvolníme. Cvičíme 2 x denně v sérii po 3 cvicích. Obr. 8. 

loket RHB 8

obr.8

 

Cvičení natažení lokte s dopomocí

Cvičíme stejně jako u předchozího cviku a v krajní poloze, kdy cítíme tah v loketním kloubu, ale ještě ne bolest, druhou rukou tlačíme předloktí k desce stolu. Obr. 9.

loket RHB 9

obr.9

 

Cvičení rotací předloktí – pohyb za palcem dlaní dolů

Poraněnou ruku opřeme loktem o stůl palcem k sobě. Druhou rukou uchopíme za zápěstí tak, že palec položíme na hřbet palcové strany zápěstí a postupně tahem rotujeme tak, abychom se dívali na hřbet ruky. Druhou rukou, kterou držíme zápěstí, můžeme pohybu pomoci, cvičíme jen do bolesti. V krajní poloze držíme 10 sekund a následně postupně uvolníme. Cvičíme ve dvou sériích po 2 až po 3 cvicích.  Obr. 10. 

loket RHB 10

obr.10

 

Cvičení rotací – pohyb za malíkem, dlaní nahoru

Poraněnou ruku opřeme loktem o stůl palcem k sobě. Druhou rukou uchopíme zápěstí tak, že palec položíme na dlaňovou část palcové strany zápěstí. Vlastní silou cvičíme rotaci předloktí tak, abychom viděli do dlaně. Druhou rukou můžeme dopomoci k dotažení pohybu. Držíme 10 sekund a postupně uvolníme. Cvičíme ve dvou sériích po 2 až po 3 cvicích. Obr. 11. 

liket RHB 11

obr.11

 

Nácvik hodu a úchopu míče

Je-li pohyb v loketním kloubu částečně uvolněn, je možné k uvolnění pohybů, zvětšení svalové síly a koordinaci pohybů, začít se cvičením s míčem. Míč držíme s pokrčenými lokty u těla, natažením házíme míč sousedovi. S nataženými lokty čekáme přihrávku a pokrčíme lokty při úchopu. Nejprve je lépe použít lehčí míč, např. volejbalový, později můžeme použít míč těžší, např. na košíkovou. Cvičíme 2 x denně po domu 5 minut a po týdnu, je-li to možné, a pokud nenastanou obtíže (bolesti, otoky), postupně zátěž zvyšujeme. Obr. 12.

 loket RHB 12

obr.12

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.