Rehabilitace po úrazech kolene

Udržení svalové hmoty po úrazech kolene případně po operacích kolene je jedním z nejdůležitějšího úkolů. Je prokázáno, že týden nečinnosti stehenních svalů u trénovaného sportovce znamená snížení svalové hmoty odpovídající tréninku asi 2 měsíců.
 
Tento návod není univerzální, ale může závodníkovi velmi pomoci v udržení svalové hmoty .Je vždy nutné konzultovat lékaře, který určí případné omezení v této rehabilitaci. Cviky na držení svalové hmoty je nutné začít cvičit již v prvních dnech po úrazu, neboť svalovina začíná chudnout již v prvních nečinnosti. Hned po úraze je možné začít s izometrickým
posilování svalů, které není ani v prvních dnech po úraze výrazně bolestivé a je možné jej provozovat v sádrové fixaci či ortéze.

Cvik 1: V pozici na zádech s narovnaným kolenem- zapínat čtyřhlavý sval stehenní 10 vteřin  na 1 cvičení, 10-15 opakovánís přestávkou 10 vteřin . 
Cvik 2: Plochý polštář tlačit 10 vteřin  mezi koleny 10-15 opakování s přestávkou 10 vteřin. Tato cvičení brání úbytku svalové hmoty , po úraze a zároveň pomáhají snižovat otok kolenního kloubu. Sníží-li se bolestivost kolena je možno začít s další cviky , které brání úbytku svaloviny a zároveň je třeba bránit ztuhnutí kolenního kloubu případně jej rozcvičit , pokud došlo k jeho ztuhnutí. S následujícími cviky je možno začít po ústupu bolestivosti kloubu případně po té , co se kloub přestává plnit krví či jinou tekutinou.
Cvik 3: V pozici na zádech se zdravou nohou opřít v mírném ohybu o podložku a operovanou nohu zvedat v napnutí 10-15x, eventuálně se zátěží 1-3 kg. 3 série s přestávkami 15 vteřin.
Cvik 4: V pozici na zádech zdravou nohu napnout a operovanou v napnutí zvednout a pohybovat dovnitř a zevně/abdukce a addukce kyčle / . 3 série po 15 cvicích s přestávkou mezi cvičeními  10 vteřin.
Cvik 5: V pozici na boku /zdravém/ zvedat operovanou nohu na 10 vteřin  10x opakovat. I když začneme posilování stehenních svalů okamžitě po úraze , nelze zabránit úbytku svalové hmoty , zvláště u vrcholových sportovců, kde dochází k vychudnutí svalů velmi rychle. Proto je třeba v další fázi začít posilovat vychudlé svaly .
Cvik 6: Z pozice na zádech se zdravou opřít o podložku , operovanou napnutou zdvihnout , pokrčit v koleni do - 30 st.a zpět natáhnout eventuelně s 1-3 kg závažím. 3 série s přestávkou 15 vteřin /dotažení extenze – natažení při mírně zdvižené končetině
Cvik 7: V pozici na zádech s podloženým kolenem a opřenou zdravou nohou o podložku nadzvedáváme operovanou v 10 st. ohnutí  nejprve bez zátěže , postupně se zatížením asi 2 –3 kg  /pytlík s pískem/,10 opakování, 2 série   a s přestávkou mezi cvičeními  15 vteřin .
Cvik 8: Z pozice na boku napnutou končetinu zvednout 10x a položit s 1-3 kg zátěží, 3 série s přestávkou 15 vteřin .
Cvik 9: V sedu na hraně koleno 20x ohnout v kolenním kloubu a narovnat ,  se zatížením asi 2-3 kg ,  3-4 série s přestávkami 30 vteřin mezi cvičeními. K počátku sportovní činnosti není třeba jen obnovený svalový aparát, ale i vytvoření nebo spíše znovuobnovení pohybového stereotypu (koordinace pohybů), které po úrazu sportovec ztrácí.
Cvik 10:Sjezdové postavení: 30-60 st. ohnutí v kol. kloubu, 30 vteřin ,podržet tuto pozici,6 sérií s 2 min. přestávkou mezi cvičeními.
Cvik 11:Stání na 1 noze /operované!/,druhou nohou v mírném ohnutí švihat dopředu a dozadu/ do strany, kroužit /30-60 vteřin , 6 sérií ,2 opakování  s přestávkou 2 minuty mezi cvičeními.
Začátek sportovní aktivity musí být vždy postupný, s lehkou zátěží, neboť organismus si odvykl na činnost, na kterou byl před úrazem zvyklý. Proto počátek sportovní zátěže je nutný konzultovat s lékařem. Sportovec si musí uvědomí, že je vystaven riziku přetížení jak v oblasti kolene tak i jiné části těla.
Jízda na kole: 2x denně 10-15 min.na rovné silnici.pozor na správné nastavení výšky sedla/10 st.flexe v koleni při spodní pozici
pedálu/a správnou volbu převodu/ nízké převody=lehké šlapání/
Trénink běhu: Střední vzdálenost,volně běžet bez rychlostní a dálkové ambice, dobré boty,ne na asfaltovém povrchu,, několikrát týdně.
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.