Stenóza páteřního kanálu (úzký páteřní kanál)

Obratle spolu s vazy páteře tvoří páteřní kanál, kterým prochází mícha. V případě, že se z nějaké příčiny vytvoří překážka v páteřním kanálu, dochází k útlaku míchy či dalších nervových struktur. Příčiny můžeme rozdělit:

  • vrozené, kdy je páteřní kanál zúžen při některých kostních poruchách vývoje, nebo z neznámé příčiny.
  • získané, kdy nejčastější jsou při degenerativních postiženích páteře spondylóza či spondylartróza, při kterých kostní výběžky (osteofyty) tlačí na míšní obaly a míchu. Mohou vznikat po operacích na páteři (laminektomie), tlakem jizvy, či po úrazech.
  • smíšené formy jsou takové, u kterých v terénu vrozeně zúženého páteřního kanálu dojde k dalšímu zúžení např. úrazem, nebo degenerativními změnami.

 

Obtíže nastupují většinou plíživě. Pokud se stenóza vyskytuje v oblasti krční páteře, dochází  v centrální oblasti k útlaku na míchu, což může vést k  rozvoji poškození míchy (myelopatie), potom pacient udává slabost až ochabnutí (parézu) dolních končetin. Je-li stenóza v bederní krajině, udává pacient pocit slabosti dolních končetin, při kterých se musí zastavit a úleva nastává při předklonu. Mluvíme o tzv. claudicatio intermittens spinalis (intermitentní kulhání z příčin oblasti zad).

 

K určení diagnózy se standardně používá RTG, na snímcích vidíme obraz spondylózy či spondylartrózy. K ozřejmění šíře páteřního kanálu nám může pomoci CT vyšetření. K určení výše postižení je nejlepší metodou perimyelografie (do míšního vaku kolem míchy se injekcí vpíchne kontrastní látka a provede se RTG) nebo CT perimyelografie. Myelopatie (postížení míchy je prokazatelná při vyšetření magnetickou rezonancí.

 

Léčení: Základem léčby je konzervativní postup, který spočívá v podávání nesteroidních antirevmatik k tlumení otoku, rehabilitaci stejně jako u jiných degenerativních postižení páteře. Možná je i stabilizace páteře ortézou. Protože často dochází i přes konzervativní terapii k zhoršení stavu, je v některých případech nutné operační řešení, při kterém se provede  laminektomie s resekcí kloubních výběžků s cílem rozšíření páteřního kanálu.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.