Syndrom Guyonova kanálu

Syndrom Guyonova  kanálu je úžinový syndrom nervus ulnaris, který je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4. -5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklistů, nerv je drážděn útlakem z řidítek.

Příznaky

Projevuje se bolestivostí na malíkové straně předloktí s vystřelováním do 4. a 5. prstu ruky, může docházet i k paresteziím (brnění). Dochází k omezení svalové síly ve 4. a 5. prstu ruky, kdy nelze dovřít ruku, a předměty vypadávají ze sevřené dlaně. Bolesti bývají zejména v noci, pacient udává úlevu po protřepání ruky.  Bolesti mohou být i při práci ve vynucené poloze.  Při útlaku dochází k vychudnutí svalů hypotenaru (svaly malíkové části dlaně). Pacient udává omezení až nemožnost aktivního oddálení prstů od sebe.  Při vyšetření bývá positivní tzv. Tinelův příznak, poklep na oblast malíkové strany dlaně v místě útlaku vyvolá bolestivost, či „brnění“ dlaně, 4. a  5.  prstu.  K určení diagnózy je nutné provést tzv. EMG (elektromyografické vyšetření), při kterém se pomocí jemných jehliček zjišťuje průběh elektrického impulzu nervem. Při jeho útlaku se rychlost zpomaluje. Své místo má i vyšetření ultrazvukem, někdy je při něm zaznamenatelné místo útlaku v oblasti Guyonova kanálu, případně rozšíření nervu. Obdobné může prokázat i MR, včetně otoku nervu.

Terapie

Při terapii nejprve zahajujeme, u lehčích stadií úpravou zátěže (změna povolání), pokud je to možné, nebo dlahování  v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné provést obstřik Guyomova kanálu kortikoidy, což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže.  Pokud neustupují, nebo se navrátí, je nutné operační řešení, kdy se při operaci uvolní nerv v místě útlaku. Po uvolnění mají pacienti většinou rychlou úlevu od bolesti, brnění (parestezie) ustupují postupně za několik týdnů i měsíců. Po operaci je třeba pečovat o jizvu a po odstranění stehů provádět tlakové masáže jizvy, aby se jizva rozvolnila. 

Syndrom Guyonova  kanálu

 

Novinky

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.