Syndrom karpálního kanálu (SKK), syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního kanálu je nejčastější onemocnění nervů patřící do skupiny úžinových syndromů. Dochází k utlačení mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě karpální tunel tvořen spodinou z kostí zápěstí (karpální kosti, které jsou uspořádány do oblouku a tento oblouk je překlenut vazem (ligamentum carpi transversum). Ve vzniklém prostoru probíhá spolu s nervus medianus ještě devět šlach.  Při uvolnění vazů, či při otoku šlach uvnitř kanálu, dochází k útlaku nervu.  Podle rychlosti nástupu obtíži můžeme SKT rozdělit na akutní, kdy obtíže nastupují rychle například po zlomeninách dolního konce kosti vřetení (distálního radia), nebo chronicky, kdy se projevují postupně.  Příčina obtíží není známá, ale často se projevuje u pacientů s chronickým přetěžováním rukou prací (šičky, kuchařky, ale i při práci na počítači), nebo u pacientů pracujících s vibrujícími stroji.  Vyskytuje se 3-4x častěji u žen než mužů.

Příznaky

Příznaky syndromu karpálního kanálu jsou bolesti či brnění (hypestezie) ruky ve dlani vystřelující do dlaňové části 1. -3. prstu (palec, ukazovák a prostředník), ale mohou se propagovat až do loktu či ramene. Bolesti často bývají v noci, kdy pacient udává úlevu po protřepání ruky.  Bolesti mohou být i při práci ve vynucené poloze v zápěstí (ohnutí zápěstí do dlaně či opační směrem).  Při útlaku dochází k vychudnutí svalů tenaru (svaly palcové části dlaně). Pacient udává horší funkci ruky ve smyslu omezené možnosti manipulace s malými předměty (uchopit mince).  Při vyšetření bývá positivní tzv. Tinelův příznak, kdy poklep na oblast zápěstí v místě útlaku vyvolá bolestivost či „brnění“ do dlaně a 1. -3. prstu.  K určení diagnózy je nutné provést tzv. EMG (elektromyografické vyšetření),při kterém  se pomocí jemných jehliček zkouší průběh elektrického impulzu nervem. Při jeho útlaku se rychlost zpomaluje.

Terapie

Při terapii nejprve zahajujeme u lehčích stadií úpravou zátěže (změna povolání), pokud to je možné, či dlahováním v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné provést obstřik karpálního kanálu kortikoidy, což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže.  Pokud obtíže neustupují, nebo se navrátí, je nutné operační řešení, kdy se při operaci uvolní nerv v místě útlaku, a to buď klasickou otevřenou technikou, nebo endoskopicky jen ze dvou vpichů. Po uvolnění mají pacienti většinou rychlou úlevu od bolesti, brnění (parestezie) ustupují postupně za několik týdnů i měsíců. Po operaci je třeba pečovat o jizvu a po odstranění stehů provádět tlakové masáže jizvy, aby se jizva rozvolnila. 

SKT

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.