Syndrom kubitálního kanálu, syndrom kubitálního tunelu

Syndrom kubitálního  kanálu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu. K útlaku může dojít postupně, nebo akutně při zlomeninách, vykloubeních či zhmožděních v oblasti loketního kloubu.

Příznaky

Projevuje se bolestivostí na malíkové straně předloktí s vystřelováním do 4. a 5. prstu ruky, kde mohou být i parestezie (brnění). Může docházet k omezení svalové síly ve 4. a 5. prstu ruky, nelze dovřít ruku a předměty vypadávají ze sevřené dlaně. Bolesti často bývají v noci, pacient udává úlevu po protřepání ruky.  Bolesti mohou být i při práci ve vynucené poloze.  Při útlaku dochází k vychudnutí svalů hypotenaru (svaly malíkové části dlaně). Pacient udává omezení až nemožnost aktivního oddálení prstů od sebe.  Při vyšetření bývá positivní tzv. Tinelův příznak, poklep na oblast malíkové strany loktu v místě útlaku vyvolá bolestivost či „brnění“ do dlaně, do 4. a  5.  prstu.  K určení diagnózy je nutné provést tzv. EMG (elektromyografické) vyšetření, při kterém se pomocí jemných jehliček zjišťuje průběh elektrického impulzu nervem. Při jeho útlaku se rychlost zpomaluje. Své místo má i vyšetření ultrazvukem, při kterém je někdy zaznamenatelné místo útlaku případně rozšíření nervu. Obdobné může prokázat i MR, včetně otoku nervu.

Terapie

Při terapii nejprve zahajujeme u lehčích stadií úpravu zátěže (změna povolání), pokud to je možné, nebo dlahování v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné provést obstřik kubitálního kanálu kortikoidy, což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže.  Pokud obtíže neustupují, nebo se navrátí, je nutné operační řešení, při kterém se uvolní nerv v místě útlaku, a to buď klasickou otevřenou technikou, nebo endoskopicky, jen ze dvou vpichů. Po uvolnění pociťují pacienti většinou rychlou úlevu od bolesti, brnění (parestezie) ustupuje postupně za několik týdnů i měsíců. Po operaci je třeba pečovat o jizvu a po odstranění stehů provádět tlakové masáže jizvy, aby se jizva rozvolnila.  

Syndrom kubitálního kanálu

 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.