Tenisový loket (epicondylitis lateralis humeri)

 Nejčastějším zdrojem bolestí v oblasti loktu tzv. tenisový loket, což je bolestivost  zevní části dolního (distálního) konce kosti pažní tzv. zevní epikondyl, kde jsou úpony natahovačů zápěstí a prstů.  Onemocnění můžeme rozdělit do dvou  základních skupin:

A/ Akutní: Jako akutní poškození chápeme takový stav, který vzniká na základě náhle vzniklého děje. K natržení úponu může dojít buď prudkým pohybem při atypickém pohybu, nebo při zvednutí předmětu. Typická ne náhle vzniklá bolest loktu po špatně zahrané backhandovém úderu při tenise.

B/ Chronické:  K chronickému poškození dochází opakujícími se drobnými přetíženími, při kterých je poškozován úpon extenzorů prstů a zápěstí, a dochází ke vzniku  mikrotrhlinek. Každé poškození se hojí jizvou, a není - li během hojení dodržen dostatečný klid, dochází k vzniku bolestivé jizvy. Bolest je obranný mechanismus organismu na přetěžování. Jedná se o postižení, které není typické jen u tenistů, ale i u jiných sportovců, ba i i lidí, kteří nokdy nesportovali. Typické jsou bolesti po přetížení po dlouhém psaní (původně byl v německé literatuře popsán jako písařský loket), nebo při práci s myší počítače.

 

tenis.loket

Příznaky: Tenisový loket se projevuje jako bolestivost zevní části loketního kloubu. U akutního nastává okamžitě, u chronických je nejprve po zátěži později i v klidu. Pro bolesti dochází k omezení svalové síly při zvedání břemen v zápěstí, bolestivé natažení zápěstí proti odporu. Typická je bolestivost v oblasti zevní strany loktu při zvedání 3. prstu ruky proti odporu.  Může být patrný otok loketního kloubu na zevní straně. Diagnózu stanovujeme na základě vyšetření. Na RTG snímcích nebývá žádný nález.  

Terapie: Pokud jde o akutní postižení, kde je natržen úpon natahovačů je nejlepší terapií přiložení fixace od zápěstí nad loket na dobu 4-6 týdnů a nechat odtržený úpon přihojit. Pokud jde o první ataku po přetížení je také tato terapie vhodná. Opakují-li se postižení vzniká stav chronický s bolestivost jizvou. Léčba je složitější. Je třeba aplikovat léky proti bolesti s nesteroidními antirevmatiky do místa bolestivosti či celkově v tabletách. Úspěšná bývá elektroléčba. Vhodné je použití tzv. epikondylárnch pásek. Pokud nedojde k ústupu obtíží je možné obtíže řešit aplikací obstřiku do místa bolestivosti. Pokud ani tato terapie nevede ke zlepšení je možné operační řešení s následnou fixací sádro na dobu 4 týdnů a následnou rehabilitací.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.