Totální endoprotéza kolene

Náhrada kolenního kloubu (endoprotéza), je efektivním řešením těžkých bolestivých stavů, kdy je koleno destruováno, a není možné konzervativní řešení bez operace. K náhradě jsou indikováni pacienti s těžkou formou gonartrózy (degenerativního poškození kolenního kloubu), stavy po úrazech kolene, ať už se jedná o stavy po zlomeninách či poškození vazů, nebo stavy po proběhlých zánětech kolenního kloubu, kdy je zánět bezpečně vyléčen antibiotiky.

gonartroza

obr. 1: gonartróza před endoprotézou

K destrukci kloubu může docházet i u některých celkových onemocnění, jako je revmatoidní artritida nebo hemofilie. Indikací k operaci je bolest omezující pacienta v běžné činnosti, která nereaguje na medikamentózní ani rehabilitační terapii. Pouze nález na RTG snímku není indikací k operačnímu řešení. Totální endoprotézu není možné provést u pacientů, kde celkový stav pacienta (nemoci srdce, plic…) nedovoluje bezpečně operovat, aby pacient takto rozsáhlý zákrok přežil. Další závažnou kontraindikací je aktivní infekce v těle pacienta, kdy hrozí přenos infektu na endoprotézu a její osídlení, což by vedlo k jejímu selhání. Protože je kolenní kloub složitou strukturou, někdy mluvíme o třech kloubech, je možné provést náhradu jen jedné části kloubu. Pokud je poškozená jen vnitřní část kolene, je možné provést náhradu jen vnitřního kompartmetu kolene a obdobně zevního kompartmentu při poškození zevní části kloubu. V takovémto případě mluvíme o hemiatroplastice kolenního kloubu. Hemiartroplastiku lze provést, pokud je postižena jen daná část kloubu a nejsou poškozeny vazy, což je nutné potvrdit artroskopicky. V případě poškození kloubu mezi patelou (čéškou) a kostí stehenní, je možná náhrada jen tohoto kloubu a pak mluvíme o femoropatelární náhradě.

koleno 1

obr.2: totální endoprotéza kolene

Operace se provádí v celkové nebo spinální anestezii (umrtvení dolní části těla vpichem do zad)a jejím cílem je náhrada poškozených kloubních ploch kovovými implantáty, mezi něž se vkládá polyetylénová vložka, aby se snížilo tření mezi jednotlivými komponentami. Právě přesnost a velikost rozsahu resekce kosti má výrazný vliv na dobu životnosti endoprotézy. Během operace odstraňujeme kostěné nárůstky (osteofyty), které brání pohybu, poškozené menisky a provádíme přesné „vybalancování“ vazů kolene, aby byl kloub stabilní. Během operace korigujeme osu končetiny, neboť kolenní klouby mívají často deformované postavení buď do O (varozní), nebo do X(valgozní).

koleno 2

obr.3: náhrada poloviny kolenního kloubu

V pooperačním období je třeba zahájit časnou rehabilitaci, aby nedošlo k ztuhnutí kolenního kloubu a nutností následného rozcvičování v celkové anestezii.

Ke komplikacím totální náhrady kolenního kloubu patří infekce kloubu jak časná, které se snažíme zabránit podávání antibiotik v operačním období, tak pozdní, kdy je nutné důsledné přeléčení  infektů. Další možnou komplikací je tromboflebitida dolní končetiny, k zabránění vzniku je nutná časná mobilizace pacienta, bandážování dolních končetin v pooperačním období a hlavně podávání léků snižujících srážlivost krve. Endoprotéza kolenního kloubu je velice efektivní metoda, která zbavuje pacienty bolesti, umožňuje jim po operaci návrat k plné zátěži včetně sportování.

koleno 3

obr. 4: totální endoprotéza kolene

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.