Vykloubení (luxace) kolene

Luxace kolene jsou závažná poranění, která vznikají působením obrovské síly, většinou při haváriích na motorce, autonehodách či pádech z výšky. K tomu, aby došlo k luxaci pately je třeba přetržení dominantních stabilizátorů kolene, jako jsou přední, zadní zkřížený vaz respektive posterolaterální komplex (svaly a vazy zadní i zevní strany kolene). Při dislokaci bérce dochází velmi často k útlaku či přerušení cév (a. poplitea) a nervů (n. tibialis, n. peroneus), proto na luxaci kolene musíme pohlížet jako na končetinu ohrožující stav.

Diagnostika

Pacient s luxovaným kolenem má při vyšetření deformitu kolenního kloubu většinou na první pohled patrnou.  Dochází k rychlému rozvoji otoku a krevnímu výronu. Při vyšetření sledujeme pulsace na tepnách v oblasti nohy pro zhodnocení poranění cév. Dále hodnotíme citlivost a pohyby oblasti bérce a nohy a možnost rozvoje kompartment syndromů bérce. Při RTG vyšetření zjistíme vykloubení a případné poranění kostí jako zlomenina horní části kosti holenní a odlomení hlavičky kosti lýtkové. V druhé době, po repozici luxace, je možné provést MR kolene, která nám odhalí, které vazy byly poraněny.

Terapie

Luxace kolene je končetinu ohrožující stav a je třeba k němu také tak přistupovat. Proto by měla být provedena repozice luxace okamžitě po zjištění diagnózy v celkové anestezii. V případě, že se neobjeví pulsace v periferii, je indikována revize tepen a žil (a. poplitea) a v případě jejího poškození je třeba její sešití či rekonstrukce. V případě vznikajícího nebo hrozícího kompartment syndromu, je nutné provést fasciotomie (operační uvolení svalů) bérce. Koleno fixujeme ve 20°flexi buď v ortéze, nebo pokud hrozí relaxace zevním fixatérem. Rekonstrukce vazů se provádí po vyšetření MR, ústupu otoku a při jistotě, že končetina není ohrožena ošetřeným cévním poraněním, proto se doporučuje rekonstruovat vazy po 2 týdnech od úrazu. Cílem je obnovit stabilitu posterolaterálních struktur s rekonstrukcí obou zkřížených vazů. Přední zkřížený vaz se většinou řeší plastikou. Pokud nedochází k úpravě parézy nervů a na EMG je prokázáno přerušení, je indikováno ošetření nervů.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.