Vykloubení ramenního kloubu (luxatio omi)

Vykloubení ramenního kloubu vzniká pádem na nataženou horní končetinu, kdy dojde k přetržení přední části kolem kloubních vazů a hlavice kloubu se posune mimo kloub, nejčastěji dopředu. Dochází k bolestivému stavu, pohyb v ramenním kloubu není možný. Pokud nedojde ke zhojení poškozené části kloubního pouzdra, vniká vykloubení jen minimálním mechanismem. K vykloubení může dojít i bez úrazového  mechanismu a to u jedinců s vrozenými dispozicemi, pak mluvíme o tzv. habituální luxaci. U stavů , kdy dochází k opakovaným vykloubením jsou vazy kolem kloubu tak volné, že si postižený dovede rameno reponovat (zakloubit) sám. Mluvíme o recidivujících luxacích.   

 

vyklobeni ramene

Příznaky: Pacient při prvním vykloubení udává výraznou bolestivost ramenního kloubu, omezení pohybů, které jsou  bolestivé. Při pasivním pohybu (jinou osobou) je patrný pérovitý odpor. Může být i brnění prstů postižené končetiny z útlaku nervů v oblasti ramene. Pokud jde o opakovaná vykloubení, nemusí být bolestivost výrazná.

 

Terapie: při prvním úrazu se nepokoušíme o repozici, neboť při vykloubení mohlo dojít ke zlomenině kosti pažní nebo kloubní jamky lopatky. Snahou o repozici bez provedeného RTG  bychom mohli poraněnému ještě více uškodit. Při lékařském vyšetření je vždy nutné RTG vyšetření a zhodnocení kostí, zda nejsou zlomené. Následuje repozice lékařem, buď bez narkózy nebo v narkóze, přiložení fixace na 4  týdny s následnou rehabilitací. Pokud k vykloubení dochází opakovaně je nutné operační řešení s fixací dle operačního nálezu.       

Příbuzné články: 
 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.