Zlomenina člunkové kosti (skafoidea)

I drobné kosti v oblasti zápěstí se mohou působením velkého násilí lámat. Nejčastěji dochází ke zlomenině kosti člunkové, která se láme pří pádech na palcovou část zápěstí. Její zlomenina bývá často přehlédnuta a její neléčení vede k tomu, že se nezhojí, ale vytvoří se tzv. pakloub, který vede k rozvoji typických artrotických změn typu SNAC (scaphoid nonunion advaced collapse), které zápěstí limitují v další činnosti. Některé zlomeniny se projeví až bolestí v období vzniklého pakloubu nebo artrózy.

 

Příznaky: bolestivost palcové strany zápěstí, otok a někdy drobný krevní výron. Sportovec udává bolestivost při tlaku na palec v dlouhé ose.

Léčení: i u drobných podvrtnutí zápěstí je vhodné, pokud po zápase přetrvává bolestivost, lékařské vyšetření s rentgenovým snímkem. Dle úvahy lékaře provést případně CT vyšetření. Tento typ zlomeniny nemusí být na rentgenových snímcích po úraze patrný a projeví se až po několika týdnech. Proto pokud přetrvávají obtíže i po drobných úrazech zápěstí, je třeba je došetřit. Pokud se potvrdí zlomenina, je možné postupovat konzervativně, tj. fixace v sádrové dlaze po dobu minimálně 8 týdnů, ale není vyloučena fixace až na 12 týdnů. V současné době se na specializovaných pracovištích provádí operační řešení pomocí speciálního (Herbertova) šroubu , která umožní rozcvičování a lehké zatěžování (rozcvičování) krátce po operaci.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.