Zlomeniny klíční kosti (fracturae claviculae)

Klíční kost je kostní struktura mezi sternem (hrudní kostí), se kterou je spojena ve sternoklavikulárním kloubu a lopatkou, přesněji s akromiem (nadpažkem), se kterým je spojena akromioklavikulárním kloubem.
Zlomeniny klíční kosti vznikají při pádu na ramenní kloub, kdy se síla přenáší v její dlouhé ose. Typické jsou v cyklistice, motoristických sportech, nebo hokeji.

Zlomeniny klíční kosti můžeme podle lokalizace rozdělit na zlomeninu vnitřní, střední a zevní třetinu. Nejčastěji ke zlomenině dochází ve střední části, kde je klíční kost esovitě prohnutá.

 

Příznaky: Typickým příznakem je bolestivost v oblasti klíční kosti (na přední straně mezi krkem a ramenem), je patrný otok a krevní výron.

Pohyby jsou bolestivé v ramenním kloubu, aktivní i pasivní.  Může být hmatná deformita klíční kosti a při tlaku na ní bolestivé přeskakování (krepitace). Při velké dislokaci zlomeniny může být poškozena kůže nad fragmenty zlomeniny, nebo může pacient pociťovat mravenčení prstů.

K určení diagnózy je nutné provést RTG snímky, na kterých je zlomenina patrná. Při vyšetření je vždy třeba zhodnotit, zda nedošlo k útlaku cév (arterie subklavia a stejnojmenná žíla), které po klíční kosti probíhají, což se projeví vymizením pulsací na stejnostranné horní končetině.

 

Terapie: Většina zlomenin klíční kosti se léčí konzervativně (bez operace), přikládá se fixace Delbetovými kruhy, která tlačí obě ramena dozadu na dobu 5-6 týdnů Obr. 1. Někdy se zlomeniny hojí v drobné deformitě, což však nemá žádný vliv na funkci ramene. U výrazně dislokovaných zlomenin, zlomenin otevřených (poškození kůže) či postižení cév nebo nervů je nutné operační řešení.  Nutné je také operovat většinu zlomenin zevního konce klíční kosti Obr. 2. Nedostatečnou fixací může dojít ke vzniku pakloubu (nesrůstu), který je takřka vždy nutné řešit operací.

klicni-kost-fixace                         klicni-kost-po-operaci

 obr.1                                                                                           obr.2

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.