Zlomeniny předloktí

Předloktí je tvořeno dvěma kostmi. Kostí loketní a kostí vřetení, která se otáčí kolem kosti loketní, čímž umožňuje přivrácení a odvrácení předloktí. Tyto kosti jsou za běžných podmínek přibližně stejně dlouhé. Ke zlomeninám kostí předloktí dochází buď pádem na nataženou horní končetinu z větší výše, při kterém většinou dochází ke zlomeninám obou kostí, kosti vřetení (radia) a kosti loketní (ulny). Druhým mechanismem jsou údery do předloktí například holí při napadení či jiným předmětem do předloktí. Tímto mechanismem dochází ke zlomení jedné z kostí předloktí.

 

Příznaky: Pokud dojde k dislokaci kostí, je při prvním pohledu na předloktí patrná deformita předloktí, zvláště když jsou zlomeny obě kosti. Projevuje se bolestmi předloktí, otokem a krevním výronem.

 

Terapie: Při lékařském vyšetření se podle rentgenologického nálezu rozhodne, zda je třeba zlomeninu operovat. Pokud jsou úlomky posunuty (dislokované), je takřka vždy indikováno operační řešení. K ošetření se používá většinou sešroubování pomocí dlahy (kovové destičky). Někdy je indikována fixace pomocí speciálních drátů zavedených do dřeňové dutiny kosti. Tato metoda je velmi výhodná k ošetření dětských zlomenin předloktí.  Hojení operovaných i neoperovaných zlomenin trvá minimálně 3 měsíce a může být provázeno komplikacemi. U dětí bývá hojení kratší.  

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.