Zlomeniny střední části pažní kosti (fractura diaphysis humeri)

Zlomeniny střední části humeru vznikají pádem na nataženou končetinu, nebo přímou silou. Čím větší síla na končetinu působí, tím je pravděpodobnější zlomenina kostí a zhmoždění měkkých tkání. Dělíme je na jednoduché, které mají pouze jednu lomnou linii - s jedním meziúlomkem  a na mnohočetné (kominutivní), u kterých se zlomenina skládá z mnoha meziúlomků.  Působící síla má také vliv na posun úlomků, čímž může dojít k poškození struktur v okolí. Velmi zranitelný v této oblasti je nervus radialis (radiální nerv), který probíhá v dolní třtině v těsné blízkosti kosti. Při jeho poškození pacient nemůže natáhnout (dorziflektovat) zápěstí a palec ruky, ve kterých nemá citlivost. Pokud není nerv fragmenty přerušen, citlivost na ruce i její funkce se po čase navrací.

Příznaky: pacient má většinou patrnou deformitu paže, otok a krevní výron v místě zlomeniny a výrazné bolesti. Může pociťovat brnění prstů, zejména palce, u kterého může dojít k omezení jeho pohybu nebo k omezení pohybu zápěstí.

Léčení: pacient s takovýmto poraněním je indikován ke zhotovení RTG snímků a k operačnímu řešení.  Jen malé množství úrazů je možné léčit konzervativně ortézou a to jen v případě, že jde o neúplnou zlomeninu bez posunu, nebo pokud celkový stav pacienta nedovoluje operovat a bylo by velké riziko, že operaci nepřežije. K operačnímu řešení se používá nejčastěji takzvaného hřebování, kdy se pažní kost otevře buď v oblasti ramene, nebo dolního konce těsně nad loktem a do dřeňové dutiny se zavede kovový hřeb, fragmenty se na něj jakoby navléknou.  Druhou možností je použití dlahy, kdy se pomocí kovové destičky šroubů zlomenina „sešroubuje“.  Tato metoda je používána často, pokud je podezření na poškození radiálního nervu a při operaci je nutné jeho uvolnění z kostních úlomků, případně jeho sešití, je-li přerušen.  Po operaci může pacient, dle tolerance, ramenní kloub i loket procvičovat. Plná zátěž se většinou doporučuje za měsíc. Toto je ale velmi individuelní, záleží na typu zlomeniny a zvoleném ošetření.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.