Zlomeniny těla kosti stehenní (diafýzi femuru)

Zlomeniny kosti stehenní patří k tzv. vysokoenergetickým poraněním, která vznikají působením velkého násilí. Stehenní kost má na svém průměru šířku kolem 4-4,5 cm a síla, která ji dokáže přerazit, musí být obrovská. K těmto zlomeninám dochází často při autonehodách či pádech z výše. Působící síla drtí nejen kosti, ale i měkké tkáně (svaly) a v těžkých případech i kůži. Jedná se vždy o velmi závažné poranění, která mohou pacienta ohrozit i na životě, neboť do stehna se může po zlomenině vylít i 1 litr krve.

Příznaky: Jasným příznakem zlomeniny stehenní kosti je deformita stehna, výrazná bolest a rychle se rozvíjející krevní výron. Pacient se zlomeninou kosti stehenní, s porušením měkkých tkání a kůže, je bezprostředně ohrožen na životě, a proto je třeba se k němu i tak chovat. S poraněným manipulujeme jen minimálně a co možná nejvíce šetrně. Poškození kožního krytu je třeba přikrýt sterilním krytím, končetina by měla být v příznivém postavení fixována a pacient by měl být urgentně transportován k lékařskému ošetření.

 

Terapie: Terapie je po zhotovení rentgenových snímků vždy operační. Pokud není poškozen kožní kryt, užívá se metody intramedulárních hřebů (UFN), což jsou speciální hřeby, které se zavádějí do dřeňové dutiny kosti stehenní. Pokud jsou poškozeny měkké tkáně a je velké riziko vzniku infekce, používá se k fixaci zlomeniny zevní fixace, kdy se do kostních úlomků zavedou speciální šrouby a spojí se nad kůží pomocí konstrukce.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.