Zlomeniny v oblasti lokte

Kromě zlomenin dolního konce pažní kosti, které jsou popsány v příslušném článku, jsou nejčastější zlomeniny v této oblasti zlomeniny horní části kosti vřetení (zlomeniny hlavičky radia) a horního konce kosti loketní (zlomeniny okovce, olekranu).

Zlomenina hlavičky radia (horního konce kosti vřetení, capiti radii)

Zlomenina vzniká pádem na nataženou horní končetinu, kdy se působící síla přenáší z oblasti zápěstí přes kost vřetení na hlavičku. Pacient cítí bolestivost v oblasti palcové části loketního kloubu.

 

Příznaky: Poraněný udává bolestivost v oblasti palcové strany loketního kloubu, nemusí dojít k otoku loketního kloubu ani krevnímu výronu. Ohnutí a natažení loketního kloubu nemusí být bolestivé, ani omezené, ale vázne přivrácení a odvrácení předloktí. K maximální bolesti dochází právě zmáčknutí, právě na palcové straně loktu.

 

Terapie: Má-li pacient bolestivost ve výše popsané lokalizaci, je vhodné lékařské vyšetření, na RTG snímcích se zhodnotí typ zlomeniny, zda je možné postupovat konzervativně, či zda je třeba operovat. Pokud zlomenina není posunuta, přikládá se fixace na horní končetinu, od základních kloubů prstů, až na paži, na dobu 3-4 týdnů. Pokud je zlomenina posunuta a bránila by po zhojení pohybu předloktí, je třeba operovat.

 

Zlomeniny okovce (olekranu)

Zlomeniny vznikají nejčastěji přímým pádem na loketní kloub, při kterém dochází k odlomení okovce, společně s úponem trojhlavého svalu pažního, který se na něj upíná.

zlomenina okovce

 

Příznaky: bolestivost na zadní straně loketního kloubu, krevní výron a otok. Někdy je hmatná štěrbina mezi kostními úlomky. Důležitým příznakem je, že poraněný buď nesvede, nebo pouze omezeně, natažení v loketním kloubu.

 

Terapie: Po vyšetření lékařem a provedení RTG snímků, se potvrdí nebo vyloučí zlomenina. V případě jejího potvrzení jsou všechny zlomeniny okovce indikovány k operačnímu řešení, neboť tahem trojhlavého svalu pažního dochází k posunu úlomků. Není-li zlomenina více fragmentová, požívá se k ošetření tzv. cerkláž pomocí drátů, jsou-li patrny fragmenty, pak je indikováno sešroubování pomocí dlahy (kovové destičky) a šroubů. Dle typu zlomeniny je možné ve většině případů okamžitě po operaci začít s rozcvičováním v loketním kloubu, v podstatě podle tolerance pacienta.

 

Novinky

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.