Artroskopie zápěstí

Co to vlastně je artroskopie?

Ti jazykově zběhlejší už možná mají trochu představu o co by se mohlo jednat. Přeložili si totiž, že první část slova – artro, má asi něco do činění s kloubem či klouby a druhá část slova – skopie, asi bude znamenat něco ve smyslu dívati se nebo prohlížeti. Artroskopie je tedy výkon, při kterém se lze dívat do nitra kloubu.

Artroskopie zápěstí je tedy konkrétní, v dnešní době už rutinně používaná, chirurgická metoda, při které se do zápěstního kloubu zavede drobná trubička s optickými vlákny – kamera (viz Obr.1) s jejíž pomocí se obraz z kloubu přenese na monitor televize. Výhodou této metody je, že se mohou přímým pohledem  prohlédnout nitrokloubní struktury, zda jsou v pořádku, nebo zda nejsou poškozeny.

Proč se artroskopie provádí?

Protože ne všechno je vidět na rentgenovém snímku. Artroskop nám dovoluje prohlédnout skoro celé zápěstí z několika drobných vpichů (viz Obr.2), které poškozují zápěstí daleko méně, než při použití tradičních metod. Také návrat k plné zátěži ruky a zápěstí po výkonu je podstatně kratší. Ovšem největší výhodou je přímá vizuální kontrola stavu zápěstí, hlavně případného poškození chrupavek a zápěstních vazů, které na rentgenovém snímku nelze často spolehlivě posoudit. Navíc optická soustava artroskopu umožňuje zvětšení kloubních struktur, což usnadňuje přesnější stanovení diagnózy.

Artroskopie je s výhodou používána všude tam, kde prostým klinickým vyšetřením nejsme schopni určit příčinu obtíží. Během artroskopického vyšetření se mohou odhalit různé typy poškození, která nejsou zjistitelná jinými metodami (rentgenové snímky, počítačová tomografie, magnetická rezonance), jako jsou poškození vazů, zlomeniny kostí, zánětlivé změny kloubní výstelky (synovitida) a změny na chrupavkách (artróza).

Tato poškození lze někdy i během artroskopie rovnou ošetřit, takže výkon původně diagnostický se stává výkonem léčebným. Ošetření těchto poškození lze provést z několika různých vstupů a to umožňuje dokonce lepší přehled, než při klasické otevřené operaci. Ne všechna poškození však lze ošetřit pomocí artroskopie. Pak je třeba tato onemocnění, po dohodě s operatérem, ošetřit jiným způsobem. 

Jak výkon probíhá?

Pacienta přijímáme většinou lačné ráno v den operace a domů je propouštíme tentýž den večer, nebo další den ráno po odeznění narkózy. Artroskopii provádíme v celkové anestezii (narkóze), nebo je možné umrtvení horní končetiny. Na operačním sále polohujeme horní končetinu viz obr. 3 a vpichem zavádíme artroskop. Dalšími vpichy zavádíme operační nástroje. Po prohlédnutí celého zápěstí provádíme operační zákroky, které je třeba. Na závěr operace zašijeme vpichy, přikládáme sterilní krytí a fixujeme elastickou bandáží nebo sádrovou fixací, dle provedeného výkonu.

Jaká jsou rizika výkonu?

Jako u každého výkonu může dojít k infekci operačních vstupů. Protože kožní kryt zápěstí se porušuje jen drobnými vpichy, jsou rizika artroskopie minimální.

Jaká má být správná pooperační péče?

Po výkonu je třeba nosit ruku ve zvýšené poloze, aby se zabránilo vzniku otoku a snížila se bolest. Po artroskopii zápěstí je obvykle potřeba zápěstí fixovat pomocí sádry nebo ortézou  na dobu, která je nezbytná k ústupu obtíží. Doba znehybnění je závislá na typu poškození a provedené operaci. 

Videa z artroskopických operací zápěstí

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.