Totální endoprotéza kolene „na míru“

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela... Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování.
Při implantaci endoprotézy je třeba kosti opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy. V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

V čem je tento typ nový:

Po stanovení diagnózy a indikaci k totální endoprotéze se provedou standardizované rentgenové snímky. Dalším krokem je provedení vyšetření magnetickou rezonancí, která umožní matematicky zhodnotitelný trojrozměrný model kolene pacienta. Tato data se digitální cestou odešlou do laboratoří firmy, kde je zhodnotí a podle těchto dat vytvoří přesnou šablona pro provedení resekcí na kostech pacienta tak, aby cementovaná endoprotéza seděla na kosti a nedocházelo k jejímu uvolňování, čímž se prodlužuje její životnost. Důležité je i to, že je resekce kosti provedena tak, aby byla po operaci optimální mechanická osa kolenního a tím nebyla jedna část kloubu přetěžována a tím více opotřebována. Eliminují se tím možné chyby jak operatéra, tak schematizace řezacích šablon, které jsou vždy zjednodušeny na několik velikostí.

Co přináší pro pacienta:

Totální endoprotéza kolene „na míru“ umožňuje přesné zacentrování endoprotézy v kosti, korigovat velké deformity končetiny a implantaci tak, aby její zatížení bylo v celém rozsahu a nedocházelo k přetěžování jen její části. Tímto mechanismem se prodlužuje její životnost a omezuje nutnost výměny endoprotézy (replantace), což je vždy výrazně složitější výkon než primární operace.

koleno 5

 

Novinky

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

05.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Dovoluji si vás touto cestou informovat, že odcházím ke dni 31.1.2015 z Ortopedického oddělení Pardubické krajské nemocnice a nastupuji jako primář Ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Bližší informace o možností objednání k vyšetření a operačnímu řešení budou zveřejněny na těchto webových stránkách po 20.12.2014.

S úctou
Jaroslav Pilný

29.09.2013

V současné době je pacientům předkládána jako "zázračná" metoda léčby artrózy kloubů aplikací kmenových buněk.  Tyto buňky jsou získávány z tukové tkáně jedince, kdy se odsaje část tuku z podkoží, následně se zpracuje a aplikuje do poškozeného kloubu.

19.05.2013

Adheze (srůsty) jsou normální součástí každého hojivého procesu v lidském těle, kdy se organismus snaží co nejrychleji reparovat (zhojit) ránu, která vznikla úrazem či operací.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.