Totální endoprotéza kolene „na míru“

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela... Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování.
Při implantaci endoprotézy je třeba kosti opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy. V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

V čem je tento typ nový:

Po stanovení diagnózy a indikaci k totální endoprotéze se provedou standardizované rentgenové snímky. Dalším krokem je provedení vyšetření magnetickou rezonancí, která umožní matematicky zhodnotitelný trojrozměrný model kolene pacienta. Tato data se digitální cestou odešlou do laboratoří firmy, kde je zhodnotí a podle těchto dat vytvoří přesnou šablona pro provedení resekcí na kostech pacienta tak, aby cementovaná endoprotéza seděla na kosti a nedocházelo k jejímu uvolňování, čímž se prodlužuje její životnost. Důležité je i to, že je resekce kosti provedena tak, aby byla po operaci optimální mechanická osa kolenního a tím nebyla jedna část kloubu přetěžována a tím více opotřebována. Eliminují se tím možné chyby jak operatéra, tak schematizace řezacích šablon, které jsou vždy zjednodušeny na několik velikostí.

Co přináší pro pacienta:

Totální endoprotéza kolene „na míru“ umožňuje přesné zacentrování endoprotézy v kosti, korigovat velké deformity končetiny a implantaci tak, aby její zatížení bylo v celém rozsahu a nedocházelo k přetěžování jen její části. Tímto mechanismem se prodlužuje její životnost a omezuje nutnost výměny endoprotézy (replantace), což je vždy výrazně složitější výkon než primární operace.

koleno 5

 

Novinky

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.