Ortopedie

2013-01-13 10:07

Kalcifikací manžety rotátorů rozumíme postižení ramenního kloubu, při kterém dochází k ukládání solí vápníku (kalciumhydroxyapatitu) do manžety rotátorů. Někdy se uvádí, že vypadají jako zubní pasta.

Příčina vzniku nebyla prokázána. Uvažuje se o stavech po poškození manžety rotátorů, ale podle některých teorií může jít o metabolické onemocnění, kdy dochází k ukládání solí vápníku do manžety. Pro tuto teorii by svědčilo i to, že se nález vyskytuje často oboustranně.

2012-10-04 14:21

V současné době jsou preferovány před LTq artrodézou, která je zatížena větším procentem komplikací, stabilizační operace pomocí šlachových štěpů. My preferujeme  stabilizaci naší originální metodou,  kdy přístupem přes pátý extenzorový kompartment pronikáme k LTq kloubu.
Z šlachy m. extensor carpi ulnaris (ECU) asi 3 cm proximálně od hlavičky ulny uvolňujeme  1/3 šlachy a aniž bychom poškodili šlachovou pochvu na hlavičce ulny, štěp protahujeme distálně do úrovně triquetrohammátního kloubu.

2012-07-29 17:47

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela...
Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování.
Při implantaci endoprotézy je třeba kosti opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy.

V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

2012-07-27 21:06

V současné době ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, o „vadných“ implantátech kyčelních kloubů. Protože se množí dotazy pacientů, chtěl bych uvést několik informací. Jedná se o náhradu kyčelního kloubu typu kloubu ASR a acetabulárního systému ARS XL dodávaného společností DePuy, někdy označované jako resurfacing.

Tyto náhrady byly konstruovány tak, že při operaci se snesla jen povrchová část hlavice kosti stehenní a jamky acetabula, které byly nahrazeny povrch kryjící kovovou náhradou.

2012-07-21 06:39

Kouření jako civilizační jev má svá rizika i v ortopedii a traumatologii. Součástí vdechovaného kouře z cigaret jsou látky, které mají přímý i nepřímý vliv na hojení ran. 
Vliv těchto látek můžeme rozdělit na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým kouřením dochází k poškození cév, což se projeví rozvojem aterosklerózy, kdy na stěně cévy dochází k rozvoji aterosklerotických plátů. Tímto mechanismem dochází k zúžení stěny cévní a zhoršení prokrvení končetin.

2012-04-04 12:57

Poškození vazů hlezenního kloubu (lidově podvrtnutí kotníku) patří mezi nejčastější úrazy. Pokud není poranění vazů správně léčeno, často dochází k opakovaným úrazům, kdy pacient má pocity podklesávání i při chůzi po nerovném terénu a nemůže se na nohu spolehnout. Příčina je v tom, že při primárním úrazu dochází k přetržení vazů většinou zevní strany hlezna ( ligamentum fibulotalare anterior případně ligamentum fibulokalkaneare).

2012-03-13 16:29

Ramenní kloub je nejpohyblivější kloubem lidského těla, což nám umožňuje pohyby, které jiní živočichové nejsou schopni provádět. Hlavice kosti pažní je kulovitého tvaru, čímž je možné provádět pohyby všemi směry. Jamka ramenního kloubu (lopatky) je  malá a  velmi mělká.

2012-03-13 16:21

Nestabilita kolenního kloubu je důsledkem úrazového poškození vazů kolene. Pro jeho stabilitu má zásadní význam přední a zadní zkřížený vaz. Jde o struktury probíhající uvnitř kolena a jak již název říká zkříženě z interkondylické eminence (výběžek kosti holenní-tibie) do interkondylického prostoru kosti stehenní.

2011-12-09 22:25

Komplexní regionální bolestivý syndrom je nově zavedeným označením pro skupinu chronických bolestivých stavů, které vídáme nejčastěji po poranění končetin jako nebezpečnou a obávanou komplikaci. Nejčastěji postihuje pacienty mezi třiceti a šedesáti lety, častěji jsou postiženy ženy (2-3x) než muži a to většinou po postiženích na horních končetinách.

2011-11-24 08:47

Pakloubem rozumíme stav, u kterého nedojde ke zhojení zlomeniny ani po dvojnásobnou dobu, která je obvyklá.  Pro zhojení kosti po zlomenině je třeba zajistit dvě podmínky. První je klid na hojení, aby nedocházelo k posunu mezi jednotlivými fragmenty a mohla se vytvořit nejprve vazivová struktura, do které se usazují soli vápníku a dochází k definitivnímu zpevnění kostní tkáně.

Syndikovat obsah
 

Novinky

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.