Ortopedie

2011-11-24 09:28

Kosti zápěstí (karpu) jsou uspořádány do dvou řad. Kost člunková je anatomicky největší kostí proximální řady (blíže k předloktí), ale funkčně je jakýmsi mostem mezi oběma řadami. Je proto nejčastěji se lámající kostí zápěstí. Protože je z větší části kryta chrupavkou, je velmi špatně vyživována krví a i zlomeniny se v této oblasti špatně hojí, což vede ke vzniku pakloubu (nesrůstu) skafoidea.

2011-11-19 19:46

Morbus Kienboeck  je aseptická nekróza os lunatum (poloměsíčitá) zápěstí. Lunatum je kost v centrální části zápěstí, před kterou se za normálních podmínek přenáší dominantní část síly z předloktí na zápěstí a ruku. Tato kost je většinou zásobována krví několika zdrojů. V případě, že je vrozeně krevní zásobení omezeno (z méně zdrojů), může dojít při přetížení k odumření kosti. Vliv na tento stav má i tzv. mínus varianta ulny (kosti loketní), kdy je tato kratší než druhá z kostí předloktí radius (kost vřetení).

2011-11-18 17:47

Disekující osteochodritida je zahrnována mezi  aseptické nekrózy postihující omezený okrsek subchondrální kosti kloubu, což je kost pod chrupavkou kloubní vyživující její dolní část. Dochází tím k odloučení části chrupavky od svého lůžka v kosti. Kloubní část chrupavky je vyživována ze synoviální tekutiny kloubu, proto nemusí být změněna. Dle lokalizace a stupně odloučení, nemusím být při pohledu z kloubu  patrné místo disekátu, nebo se jeví  jen změknutím chrupavky. V těžších stadiích dochází k uvolnění části chrupavky do kloubu a vzniku volného tělíska kloubu (kloubní myšky).

2011-11-18 17:37

Os tibialae externum je akcesorní (nadpočetná)  kůstka na vnitřní straně nohy naléhající na os navicularae (kost loďkovitá, nohy). Tato kost se vyvíjí z několika základů (kostních jader), a pokud se základy nezhojí,  vzniká tato varianta akcesorní kosti.

2011-11-18 17:30

Morbus Osgood-Schlatter je  aseptická nekróza  úponu musculus  quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní ) na tiberositas tibie (hrbol kosti holenní v oblasti kolene). Projevuje se u aktivních výrazně sportujících dětí a dorůstajících, kdy dochází k přetížení růstové ploténky (apofýzy) svalového úponu, která je v tomto věku ještě chrupavčitá a není tak pevná jako kost dospělého stejně sportujícího. 

2011-11-18 17:16

Morbus Freiberg-Koehler  je  aseptická  nekróza  hlavičky nejčastěji 2. nebo 3. metatarsu nohy (kosti zánártní).  Je častější u dívek v období dorůstání, kdy dochází k nekróze hlavičky a následně deformitě přední části plosky nohy a s následným vznikem otlaků. V akutním stadiu může dojít k otoku a bolestivosti příčně ploché klenby nohy.

2011-11-18 17:03

Morbus Haglund-Sever  je  aseptická nekróza  úponu Achillova šlachy  na patní kost  (hrbol patní kosti).  Projevuje se u aktivních výrazně sportujících dětí a dorůstajících, u kterých dochází k přetížení růstové ploténky (apofýzy) svalového úponu, která je v tomto věku ještě chrupavčitá a není tak pevná jako kost dospělého stejně sportujícího. 

2011-11-12 16:34

Totální endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného kloubu tzv. alloplastikou (endoprotézou). Je nejčastější indikací k implantaci TEP kyčlekoxartróza tj. degenerativnímu postižení kyčle. Dalšími indikacemi jsou stavy po zlomeninách v oblasti kyčelního kloubu, ať už na kosti stehenní (proximálním femuru), nebo v oblasti jamky (acetabulu). Méně často je endoprotéza možností řešení nádorů v oblasti kyčelního kloubu.

2011-11-12 15:58

V oblasti přední strany ramenního kloubu, je kloubní spojení mezi klíční kostí a lopatkou. Tento kloub se nazývá akromioklavikulární. Ač si to neuvědomujeme, dochází v tomto kloubu k pohybům, pokud zvedáme paži v ramenním kloubu nad horizontální úroveň. Aby k pohybu mohlo dojít, je mezi kostmi vazivová struktura, kloubní disk. V případě pádů na ramenní kloub, dochází k poraněním disku, a postupným zatěžováním dochází k jeho destrukci, degeneraci chrupavky s vytvářením nárůstků,  osteofytů, na okrajích kostí.

2011-11-11 15:50

Koxartróza je degenerativní onemocnění postihující kyčelní kloub. Podle příčin vzniku ji můžeme rozdělit na primární, kdy není známá příčina vzniku a uvažuje se o genetických (vrozených) příčinách, a na sekundární, kde se artrózy kyčelního kloubu rozvíjí v důsledku jiného onemocnění.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.