Poškození vazů zápěstí

Zápěstí je tvořeno sedmi nosnými kůstkami, které jsou uspořádány do kruhu. Mezi sebou a s dolním koncem předloktí jsou spojeny asi čtyřiceti vazy. V případě pádu na zápěstí či ruku, může dojít k přetržení některého z vazů a vzniku poruchy patologického (špatného) pohybu, který se projevuje bolestivostí nejprve při zátěži a postupně mohou být bolesti i klidové. Tyto úrazy, donedávna opomíjené, mohou vést k vzniku nestability v poškozených částech, k posunu jednotlivých kostí a rychlému rozvoji artrózy, která vede k omezení pohybů v zápěstí a výrazné bolestivosti těžko lékařsky řešitelné. Poškození vazů se může vyskytovat samostatně, nebo ve spojitosti se zlomeninami dolního konce kosti vřetení, loketní či se zlomeninami kostí zápěstí.

Příznaky: Poškození vazů zápěstí se projevují bolestivostí zápěstí, otokem či krevním výronem v místě poškození vazů, který může rychle narůstat, ale velmi rychle se ztrácí. Může dojít k pocitu přeskakování při pohybu, který po odeznění akutního stavu nemusí být omezen, ale dostaví se až s odstupem několika let při rozvoji artrózy.

Léčba: Po úraze, pokud se vytvoří otok, je vhodné vyhledat lékařské vyšetření, provede se RTG vyšetření ke zhodnocení stavu a vyloučení zlomeniny. Poškození na standardních snímcích nemusí být patrné, proto je vhodné RTG snímek zopakovat, pokud bolesti přetrvávají a v případě negativního nálezu konzultovat specializované pracoviště, které je schopné provést artroskopii zápěstí a zhodnocení stavu. Při zjištění úplné ruptury vazů je vhodné operační řešení s následnou fixací až na 8 týdnů. Přehlédnutá či neadekvátně léčená poranění vazů mohou v krátké době (asi 5 let) vést k nevratnému poškození zápěstí, artróze.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.