Rehabilitace zápěstí

Zápěstí je složitý kloub, jehož výsledným pohybem je 

ohnutí směrem do dlaně (flexe) Obr.1,  

úplné natažení na stranu hřbetní  (extenze) Obr.2.

ale také rotace předloktí směrem dlaní dolu (pronace) Obr. 3. 

a  dlaní nahoru (supinace) Obr. 4. Tyto dva pohyby probíhají jak v oblasti zápěstí, tak v lokti.

S rehabilitací ruky a zápěstí je možné začít již bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze se můžeme provést některé kroky,  které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat sportovce ke sportovní činnosti. Měkké tkáně ruky po úraze rychle otékají a vzniklý otok  nejen zpomaluje hojení poškozených tkání, ale i brání účinné rehabilitaci. Stejně jako u úrazů prstů je třeba bezprostředně po úraze ruku zaledovat, tj. přiložit sáček s ledem zabalený suchého ručníku na poraněnou končetinu. Led by nikdy neměl přijít přímo na kůži, aby nedošlo k omrznutí kůže.  Pokud je bolestivé zápěstí a ruka, je dobré znehybnit a uložit do zvýšené polohy, protože měkké tkáně zvláště na hřbetu ruky rychle otékají.

V prvních dnech po úraze či operaci je cílem péče o končetinu zabránění vzniku otok a rychlé jeho odstranění. Způsob byl popsán v kapitole po rehabilitaci prstů.  Po poškozeních či operacích oblasti ruky a zápěstí se dle typu úrazu přikládá fixace buď sádrová, nebo z jiného materiálu. Otok vzniklý pod sádrou může pacientovi utlačit nervové cévní a svalové struktury, které pokud se včas nezasáhne mohou vést k dlouhodobému poškození celé ruky. Proto v prvních dnech po úraze je nutné sledovat otok prstů a okolí sádry a v případě bolesti a škubání vyhledat kontrolu lékařem.

Sádrová fixace by měla fixovat vždy jen klouby nezbytně nutné k zahojení úrazu, ostatní klouby by měly být volné. Po ústupu bolestí v místě zlomeniny či poškozeného vazu, je dobré začít s rozcvičováním prstů, aby nedošlo k jejich ztuhnutí dle návodu v kapitole o rehabilitaci prstů. Cvičením prstů dochází působením tzv. svalové pumpy k odstranění otoku a odbourávajícího krevního výronu. Krevní výron, který je v prvních dnech od úrazu modrý a následně zelená až zežloutne a vymizí, by se měl začít objevovat v oblasti loktu. Jestliže se objeví na prstech, svědčí to o špatném  polohování končetiny.  Po uvolnění
pohybů prstů je možné postupně zapojovat ruku do lehké denní činnosti.

Cvik 1.: Udržení svalové síly prstů. Jsou-li prsty dostatečně pohyblivé, je možné použít i sádrovou fixaci, postupně cvičit svalovou sílu prstů. Ke cvičení  použijeme molitanový míček, nebo molitanovou „houbičku“ na mytí nádobí.

Tu vložíme do dlaně a pomalými tahy ji svíráme v dlani Obr. 5. Vždy je třeba tlačit do bolesti, kdy cítíme tah, ale ještě ne bolest . Cvik provádíme ve dvou seriích 2-3 x denně. Pokud po cvičení nedochází k bolesti v oblasti zlomeniny můžeme cvičení postupně přidávat.

Cvik 2.: Zvolnění zápěstí a prstů. Obě paže opřeme o loketní klouby na stůl před sebou a postupně proklepáváme zápěstí a prsty.

Cvičíme do bolesti před každým dalším cvičením a na závěr cvičení.

Obr.6. 

Cvik 3.: Cvičení ohnutí zápěstí do dlaně (palmárně). Poraněnou horní končetinu opřeme loktem o stůl a druhou rukou  uchopíme za dolní část předloktí. Vlastní silou se snažíme uhýbat zápěstí do ohnutíV krajní poloze, kdy cvičící cítí tah, nikoli bolest necháme 10 sekund a postupně ruku uvolníme do neutrálního postavení. Cvičíme v prvních dnech ve dvou seriích  2-3 x denně.

Cvik 4.: Cvičení ohnutí zápěstí do dlaně (palmárně) s dopomocí I. Poraněnou ruku opřeme loktem od stůl.

Druhou rukou palcem podepřeme přední části předloktí palcem a rukou pomáháme zápěstí do ohnutí Obr. 7.  Síla jakou působíme je do bolesti. V krajní poloze držíme 10 sekund a následně ruku vrátíme do
původního postavení. Cvičíme ve dvou až třech seriích 2-3 x denně.

Cvik 5.: Cvičení ohnutí zápěstí do dlaně (palmárně) s dopomocí I. Poraněnou ruku opřeme loktem od stůl.

Druhou rukou tlačíme na hřbet ruky do bolesti a držíme 10 sekund. Obr. 8. Cvičíme ve dvou seriích 2x denně.

Cvik 6.: Cvičení ohnutí zápěstí směrem ke hřbetu ruky (dorzálně).   Poraněnou ruku opřeme loktem od stůl.

Druhou rukou zafixujene předloktí a vlastní silou tlačíme ruku směrem k jejímu hřbetu Obr. 9. Síla je opět do bolesti a snažíme se držet 10 sekund. Následně postupně vrátíme ruku do normální polohy. Cvičíme ve svou seriích 2x denně.

Cvik 7.: Cvičení ohnutí zápěstí směrem ke hřbetu ruky (dorzálně) s dopomocí.  Poraněnou ruku opřeme loktem od stůl. Prsty přiložíme na hřbet předloktí a palcem postupně tlačíme do dlaně,

čímž  dochází k ohýbání zápěstí směrem ke hřbetu ruky Obr.10. Tah držíme 10 sekund a postupně ruku vrátíme do
původního postavení. 

Cvik 8.: Cvičení ohnutí zápěstí a prstů směrem ke hřbetu ruky.  Poraněnou ruku opřeme loktem od stůl. Druhou rukou uchopíme prsty za střední články

a do bolesti tlačíme prsty a zápěstí směrem ke hřbetu. Obr. 11. Tah necháme 10 sekund a následně uvolníme. Cvičíme ve dvou sériích asi 2x denně.

Cvik 10.:  Cvičení rotací předloktí-pohyb za palcem.  Poraněnou ruku opřeme loktem o stůl palcem k sobě. Druhou rukou  uchopíme za zápěstí tak, že palec položíme na hřbet palcové části zápěstí a postupně tahem rotujeme předloktí za palcem,

tak abychom se dívali na hřbet ruky Obr. 12. Druhou rukou, kterou držíme zápěstí můžeme pohybu pomoci do bolesti. V krajní poloze držíme 10 sekund a následně postupně uvolníme. Cvičíme ve dvou sériích po 2-3 cvicích.

Cvik 11.: Cvičení rotací- pohyb za malíkem. Poraněnou ruku opřeme loktem o stůl palcem k soubě.  Druhou rukou uchopíme zápěstí tak, že palec položíme na dlaňovou část palcové strany zápěstí a vlastní silou cvičíme rotaci předloktí tak,

abychom viděli do dlaně Obr.13.  Druhou rukou můžeme dopomoci  k dotažení pohybu. Držíme 10 sekund a postupně uvolníme. Cvičíme ve 2 sériích 2-3x denně.

Pokud je omezen pohyb prstů či svalová síle je nutné při cvičení pohybů zápěstí užít i cviky z předchozí kapitoly, neboť ruka je jednotný komplexní orgán a dobře funguje vždy jako celek. Při  selhávání jednoho trpí i ostatní části. 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.