Risartróza, artróza karpometakarálního (CMC) kloubu palce ruky.

Risartróza je artrotické postižení CMC kloubu palce ruky, které nejčastěji postihuje ženy v pátém deceniu a později. První příznaky se však objevuji i u mladších pacientek a to nestabilitou s občasnými bolestmi. Příčinou je přetěžování CMC kloubu v terénu nestability ať při hypemobilitě (vrozená zvýšená volnost kloubů) nebo u poúrazové nestability. Příčina poúrazové nestability je stav po přetržení  vazů, které jsou často přehlédnuté a proto neléčené. Rozvoj artrózy také nastává po nedostatečně srovnaných  zlomeninách  v oblasti CMC kloubu. K artróze CMC kloubu dochází i u revmatických chorob, kde revmatické postižení působící na kloubní pouzdro a vazy, což vede k nestabilitě.

Příznaky

Příznaky jsou bolestivost v oblasti CMC kloubu, které se stupňuji v počínajících stadiích po zátěži. V pozdních stadiích jsou i klidové. Pro bolestivost je omezena síla stisku palce a omezen úchop. Pacientky si stěžují na bolesti při takových činnostech jako je otevírání dveří klíčem, uvolnění ruční brzdy v autě či držení hrnečku. Klasická věta je „ já v té ruce nic neudržím“.  V místě bolesti je patrný otok.


Rentgenologická stadia poškození CMC kloubu.

  • I.stupeň: normální kloub s rozšířením kloubní štěrbiny (synovitida), může být     rozšířená kloubní štěrbina a naznačena subluxace
  • II.   stupeň: zúžení kloubní štěrbiny a nerovnostmi a osteofyty do 2 mm
  • III.  stupeň: zúžení kloubní štěrbiny a nerovnostmi a osteofyty nad 2 mm
  • IV.  stupeň: artróza CMC kloubu + artróza skafotrapezotrapezoidního kloubu

 Léčení

Konzervativní terapie

Léčení postižení CMC kloubu můžeme rozdělit do terapie konzervativní a operační. Konzervativní terapie začíná úpravou režimových opatření, kdy snižujeme zátěž na CMC kloub, pokud je to možné. Ortéza, která stabilizuje palec sice v některých případech může pomoci, ale většinou výrazně omezuje pohyb palce. U časných stadií risartrozy má dobrý efekt podání nesteroidních antirevmatik jak lokálně tak celkově. Mohou se podávat i kortikoidy celkově či analgetika. Velmi dobrý efekt má podávání chondroprotektiv celkově. Z rehabilitační léčby se používá elektroléčba. Použití vířivky nedoporučuji, vzhledem k častým komplikacím algoneurodystrofií. Pokud tato terapie je bez efektu dobrý efekt má aplikace krystalických kortikoidů intraartikulárně. 

Operační terapie

Operační terapie je závislá na stupni poškození kloubu. V současné době by k řešení neměla být indikována až těžká stadia 
risartrózy, neboť zabránění rozvoji artrózy do těžkých stadií by mělo být cílem naší terapie. Operační postup závisí na stupni poškození a jistě na věku pacienta. Artroskopické metody mohou v časných stadiích pro pacienta nezatěžujícím výkonem vyřešit problém nebo alespoň oddálit následky. K ošetření risartrózy bylo navrženo několik operačních metod.  Zmínili bychom  zde rekonstrukci vazů, interpoziční artroplastiku s resekcí části či celého trapezia, osteotomie baze prvního metakarpu, alloplastiky CMC kloubu (umělé klouby) nebo jeho části a své místo mají i atrodézy CMC kloubu (srůst kloubu). V posledních letech nacházejí
své místo i metody artroskopické. 

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.