Pro veřejnost

Boxerská zlomenina, zlomenina hlavičky kosti záprstní (metakarpu)

Boxerská zlomenina vzniká úderem v ose končetiny při sevření ruky v pěst, nebo pádem na ruku sevřenou v pěst, dochází k odlomení hlavičky (distální) části kosti záprstní. Podle intenzity úderu dochází k posunu hlavičky z osy, tj. k ohnutí do dlaně.  Při neúspěšné terapii dojde ke zhojení v posunu s možnou deformitou, případně omezením funkce pohybu prstů.

Bennetova zlomenina (poškození báze kosti záprstní palce)

Tzv. Bennetova  zlomenina vzniká pádem na palec ruky, kdy se působícím násilím odlamuje část kloubní plochy karpometakarpálního kloubu a tahem okolních svalů dochází k posunu fragmentů. Tím dochází k nerovnosti kloubních ploch tohoto kloubu. Tento kloub je významný pro pohyb palce ruky a při jeho postižení se omezuje úchopová funkce celé ruky. Proto při neadekvátní terapii dochází i při drobném posunu kloubních ploch k rychlému rozvoji artrózy a invalidizaci pacienta.

Vykloubení ramenního kloubu (luxatio omi)

Vykloubení ramenního kloubu vzniká pádem na nataženou horní končetinu, kdy dojde k přetržení přední části kolem kloubních vazů a hlavice kloubu se posune mimo kloub, nejčastěji dopředu. Dochází k bolestivému stavu, pohyb v ramenním kloubu není možný. Pokud nedojde ke zhojení poškozené části kloubního pouzdra, vniká vykloubení jen minimálním mechanismem. K vykloubení může dojít i bez úrazového  mechanismu a to u jedinců s vrozenými dispozicemi, pak mluvíme o tzv. habituální luxaci. U stavů , kdy dochází k opakovaným vykloubením jsou vazy kolem kloubu tak volné, že si postižený dovede rameno reponovat (zakloubit) sám. Mluvíme o recidivujících luxacích.  

Chirurgie ruky, zápěstí

2012-05-29 19:14

Operace dle Littler-Eatona je indikována u pacientů či častěji pacientek s nestabilitou CMC kloubu palce. Jejich příčinou je buď poúrazový stav, kdy dojde k poškození vazů palce, nebo vrozená hypermobilita kloubů a po přetěžování se nestabilita rozvíjí.  Pro tento stav je „záludné“, že pacienti udávají bolesti CMC kloubu palce a na RTG nejsou žádné známky poškození. Diagnóza se stanovuje z klinického vyšetření. Kontraindikací k operaci jsou artrotické změny na CMC kloubu.

2012-05-29 14:36

Hemiartroplastiku CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), a není subluxace (posun) v CMC kloubu. Tento výkon provádíme u mladších pacientů, kteří preferují větší rozsah pohybů v CMC kloubu.

Na úvod operace si ze dvou drobných incizí na distálním předloktí odebíráme šlachu m. palmaris. V případě aplazie tohoto svalu (není vyvinut) můžeme odebrat šlachový štěp ze šlachy flexor carpi radialis (FCR) (asi 1/3 šlachy).

2012-05-29 14:18

Artrodézu CMC kloubu indikujeme u pacientů s artrózou tohoto kloubu, kdy nesmějí být poškozeny klouby okolní (skafotrapezotrapezoidní kloub), nebo po zlomeninách báze prvního metakarpu (Bennetova zlomenina).  Nesmí se provést u pacientů, kteří mají poškozen i skafotrapezotrapezoidní kloub, neboť při znehybnění CMC kloubu palce se pohyb přenáší na tento kloub a bolesti přetrvávají. Tento výkon se provádí u mladších lidí, nebo i pacientů, kteří preferují pevný úchop, před jemnou mechanikou palce.

2011-12-09 22:25

Komplexní regionální bolestivý syndrom je nově zavedeným označením pro skupinu chronických bolestivých stavů, které vídáme nejčastěji po poranění končetin jako nebezpečnou a obávanou komplikaci. Nejčastěji postihuje pacienty mezi třiceti a šedesáti lety, častěji jsou postiženy ženy (2-3x) než muži a to většinou po postiženích na horních končetinách.

2011-11-24 08:28

Kosti zápěstí (karpu) jsou uspořádány do dvou řad. Kost člunková je anatomicky největší kostí proximální řady (blíže k předloktí), ale funkčně je jakýmsi mostem mezi oběma řadami. Je proto nejčastěji se lámající kostí zápěstí. Protože je z větší části kryta chrupavkou, je velmi špatně vyživována krví a i zlomeniny se v této oblasti špatně hojí, což vede ke vzniku pakloubu (nesrůstu) skafoidea.

2011-11-19 18:46

Morbus Kienboeck  je aseptická nekróza os lunatum (poloměsíčitá) zápěstí. Lunatum je kost v centrální části zápěstí, před kterou se za normálních podmínek přenáší dominantní část síly z předloktí na zápěstí a ruku. Tato kost je většinou zásobována krví několika zdrojů. V případě, že je vrozeně krevní zásobení omezeno (z méně zdrojů), může dojít při přetížení k odumření kosti. Vliv na tento stav má i tzv. mínus varianta ulny (kosti loketní), kdy je tato kratší než druhá z kostí předloktí radius (kost vřetení).

2011-11-01 19:59

Morbus de Quervain je onemocnění šlach, při kterém dochází k dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

2011-11-01 19:47

Syndrom Guyonova  kanálu je úžinový syndrom nervus ulnaris, který je utlačen při svém průběhu v oblasti zápěstí do dlaně tzv. Guyonovým  kanálem na malíkové straně zápěstí. Projevuje se brněním 4. -5. prstu ruky, vychudnutím svalů  hypotenaru (malíkové části dlaně). Zhoršení stavu často pozorujeme u cyklistů, nerv je drážděn útlakem z řidítek.

2011-11-01 19:09

Stenosující tendovadinitida je postižení šlachy v oblasti ruky a šlachové pochvy, což je vazivová struktura distální části dlaně a prstů (jakýsi tunel), kterým šlacha v této oblasti prochází. V případě, že dojde k otoku šlachy nebo zúžení šlachové pochvy, dochází k dráždění šlachy, což se projeví bolestivostí.

2011-11-01 18:24

Syndrom kubitálního  kanálu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nervus ulnaris v oblasti svého průběhu v oblasti vnitřního epikondylu humeru (vnitřní strana loktu) v tzv. kubitálním kanálu.

Syndikovat obsah

Artroskopie ramenního kloubu

Co je artroskopie: jde o miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do ramene optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celé rameno prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

Artroskopie kolenního kloubu

Co je artroskopie: jde o miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do kolene optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celé koleno prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně operačně ošetřit.

 

Zlomeniny předloktí

Předloktí je tvořeno dvěma kostmi. Kostí loketní a kostí vřetení, která se otáčí kolem kosti loketní, čímž umožňuje přivrácení a odvrácení předloktí. Tyto kosti jsou za běžných podmínek přibližně stejně dlouhé. Ke zlomeninám kostí předloktí dochází buď pádem na nataženou horní končetinu z větší výše, při kterém většinou dochází ke zlomeninám obou kostí, kosti vřetení (radia) a kosti loketní (ulny). Druhým mechanismem jsou údery do předloktí například holí při napadení či jiným předmětem do předloktí.

Zlomeniny těla kosti stehenní (diafýzi femuru)

Zlomeniny kosti stehenní patří k tzv. vysokoenergetickým poraněním, která vznikají působením velkého násilí. Stehenní kost má na svém průměru šířku kolem 4-4,5 cm a síla, která ji dokáže přerazit, musí být obrovská. K těmto zlomeninám dochází často při autonehodách či pádech z výše. Působící síla drtí nejen kosti, ale i měkké tkáně (svaly) a v těžkých případech i kůži. Jedná se vždy o velmi závažné poranění, která mohou pacienta ohrozit i na životě, neboť do stehna se může po zlomenině vylít i 1 litr krve.

Spondylartróza

Společně se spondylózou, což je artrotické postižení přední části páteře (těla obratle a meziobratlového disku, je spondylartróza degenerativní (osteoartritické) postižení meziobratlových kloubů.

Příčina: Při snížení intervertebrálního disku se změny přední části páteře přenášejí i na intervertebrální klouby jako na trojnožce. V důsledku toho dochází k tvorbě nárůstků (osteofytů), které stabilizuji intervertebrální klouby. Osteofyty mohou růst do stran (laterálně) nebo do páteřního kanálu, kde mohou utlačovat míchu a její obaly (vznik zúžení páteřního kanálu).

Spondylolýza

Obratel je tvořen tělem v přední části, ze kterého dozadu (dorzálně) „vybíhá“ obratlový oblouk. Mezi těmito strukturami je prostor, kterým probíhá mícha, míšní kanál. Spondylozýzou označujeme stav, kdy je přerušen oblouk obratlový v zúženém místě tzv. istmu obratlového oblouku.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.