Zlomeniny dolního konce vřetení kosti (fraktura radii distalis)

Zlomenina dolního konce kosti vřetení vzniká pády na zápěstí a je typická u starších pacientek s osteoporózou (odvápněním kostí). I u mladých jedinců se s ní často setkáváme po pádech na ruku, při jízdě na kolečkových bruslích bez chráničů. Při pádu na dlaň dochází k přenesení působící síly na dolní konec vřetení s loketní kosti a mnohdy – dle intenzity působícího tlaku k posunu fragmentů, u mladších jedinců i k poškození vazů zápěstí, nebo zlomenině člunkové kosti (skafoidea).

Příznaky: Pokud je náraz velký, je na první pohled patrná deformita zápěstí. Postupně narůstá otok a krevní výron (hematom). Dolní konec vřetení kosti je výrazně bolestivý a pohyb je omezen až takřka vyloučen. Může dojít k omezení pohybů prstů.

Léčení: po úraze se snažíme zápěstí ledovat a fixovat tak, aby pohyby pacienta nebolely. O dalším postupu rozhodne lékařské ošetření, kde na RTG snímcích je třeba zhodnotit velikost tříštivé zóny a posun fragmentů. Pokud se zjistí posun fragmentů, je nutná jejich repozice a sádrová fixace na 4 - 6 týdnů podle typu zlomeniny. Dislokované zlomeniny, zejména u mladých jedinců jsou indikována k operačnímu řešení, při kterém se většinou používá sešroubování fragmentů pomocí dlahy (destičky). Výhodou operačního řešení je přesná repozice a fixace úlomků. Je možné kromě dlah použít i speciálních drátů a šroubu, které nemusí být doplněny sádrovou fixací a umožní poměrně rychlé rozcvičování prstů ruky i samotného zápěstí.

zlomenina dol. konce kosti vreteni

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.