Zlomeniny drobných kostí zápěstí

Zápěstí je tvořeno sedmi nosnými kůstkami, které jsou mezi sebou spojeny vazy. Při pádu na zápěstí může dojít k jejich zlomenině. Zlomeniny jsou buď samostatné, nebo společně s poškozením vazů. Určitým rizikem těchto zlomenin je, že v poněkud nepřehledné spleti kostí zápěstí, nemusí být při primárním ošetření na RTG snímcích patrné a často bývají nerozpoznané. Dalším rizikem je horší výživa, kdy i přes adekvátní léčbu může nastat, že kosti nesrostou a vytváří se tzv. pakloub, který vede k rychlému zničení chrupavky okolních kostí (artrózy). Nejčastější zlomeninou v této oblasti je zlomenina člunkové kosti.

Zlomeniny kosti člunkové (užívané pojmy: skafoideum, kost loďková, navikulárka) I drobné kosti zápěstí se mohou působením velkého násilí lámat. Nejčastěji dochází ke zlomenině kostí člunkové, která se láme při pádech na palcovou část zápěstí. Tato zlomenina bývá často přehlédnuta a její neléčení vede k tomu, že se nezhojí a vytvoří se tzv. pakloub. U některých pacientů a typický příkladem jsou kuřáci, nemusí ani správná léčba vést ke zhojení zlomeniny, protože nejsou kostní úlomky dostatečně vyživovány. Některé zlomeniny se projeví až bolestí v období vzniklého pakloubu.

Příznaky: Pacient pociťuje bolestivost palcové strany zápěstí, otok a někdy drobný krevní výron, udává bolestivost při tlaku na palec v dlouhé ose.

Terapie: Protože jde o složitou a velice „záludnou“ oblast je vhodné i u drobných podvrtnutí zápěstí, pokud po úraze přetrvává bolestivost, lékařské vyšetření s RTG snímkem. Tento typ zlomeniny nemusí být na RTG snímcích po úraze patrný a projeví se až po několika týdnech. Proto je nutné přetrvávají obtíže i po drobných úrazech zápěstí, řádně vyšetřit. Pokud se potvrdí zlomenina, je možné postupovat konzervativně, tj. fixace v sádrové dlaze po dobu minimálně 8 týdnů, ale není vyloučena fixace až na 12 týdnů. V současné době se na specializovaných pracovištích provádí operační řešení pomocí speciálního šroubu, která umožní zkrácení nutnosti fixace na výrazně kratší dobu a u některých typů zlomeniny rozcvičování a lehké zatěžování krátce po operaci.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.