Poškození vazů hlezna (lig. fibulotalarae et lig. fibulokalkaneare)

Poškození vazů v oblasti hlezna (kotníku) patří mezi nejčastější poranění dolní končetiny. Mnohdy jsou přehlížena jak ze strany pacientů, tak lékařů. Pokud nejsou správně léčena, mohou vést k výrazným obtížím v oblasti hlezna ať ve smyslu nestability, což se projevuje „podvrtáváním kotníku“ při chůzi po nerovném povrchu a v těžkých stadiích i artrózou a výraznou bolestivostí. Poškození vazů hlezna, můžeme je rozdělit do dvou stadií.

1/ Natažení vazů

Nejlehčím typem poškození je natažení vazů (distenze), kdy není porušena zevní struktura ani pevnost vazu , ale dochází k drobným (mikroskopickým) trhlinkám, které se hojí jizvou. Protože není poškozena kontinuita vazu, nehrozí vznik nestability.

Příznaky: Nejdůležitějším příznakem je a bolestivost zevní strany hlezna a postupně se rozvíjející otok. Bolestivost se může rozvinout i několik hodin po úraze, až po vzniku otoku . U distenze se neobjeví krevní výron, který je známkou těžšího poranění.

Léčba: Pokud nebolest je vhodné co zaletovat poškozený kotník, přiložit elastickou bandáž, umístit končetinu do zvýšené polohy, aby nedošlo k rozvoji otoku. Pro tlumení bolesti je možné od 2 dne vtírat masti či gely, nebo užívat nesteroidní antirevmatika k tlumení otoku a bolesti. Zatěžovat je možné při fixaci elastickým obinadlem nebo pevnějším typem od 4 dne - při opadnutí otoku. Pokud není krevní výron, není bezpodmínečně nutné povést RTG vyšetření.

2/ Částečné přetržení vazů  (parciální ruptura vazu)

Za druhý stupeň je možné považovat částečné přetržení vazů (parciální ruptura ) , kdy je struktura vazu narušena, ale není úplně přetržen. Pacient při špatném došlapu pocítí rupnutí. Při tomto stupni dochází i k poškození kloubního pouzdra, které je protkáno cévami a projeví se rozvojem krevního výronu.

Příznaky: Nejdůležitějšími příznaky je bolestivost zevního kotníku a v místě před ním, vznik otoku v místě poškození i krevní výron (hematom). Ten se projeví promodráváním v místě hematomu. Toto znamení je důležité pro rozlišení prvního a druhého stupně poškození.

Léčba: Po úraze je vhodné postiženou končetinu zaledovat, zatáhnout elastickou bandáží a postiženého dopravit k lékaři k případnému zhotovení rentgenového snímku, který může odhalit poškození kostí. K terapii je vhodné přiložení sádrové fixace na 4 týdny, aby došlo ke zhojení vazů.

3/ Úplné přetržení vazů (totální ruptura vazů) 

Při třetím stupni dochází k úplnému přetržení vazů (totalní ruptura vazů), kdy je porušena stabilita kloubu, dochází výraznému poškození kloubního pouzdra a může dojít k poškození chrupavek. Hlezenný kloub je výrazně nestabilní a bolestivý.

Příznaky: Příznaky poškození jsou stejné jako u částečné ruptury vazu, jen krevní výron a otok bývá výrazný a vzniká velmi rychle po úraze.

Léčba : Pokud dojde k totální ruptuře vazů jde o závažné poranění a mělo by být vždy adekvátně ošetřeno. Při ošetření je nutné provést RTG vyšetření k vyloučení poškození kostí . Jde –li o rupturu vazů, měly by být urgentně operačně sešity s následnou fixací. Není-li úraz odoperován je nutná sádra na 6 týdnů.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.