Pro veřejnost

Lunotriquetrální (LTq) nestabilita zápěstí

Druhou nejčastěji se vyskytující nestabilitou zápěstí je lunotriquetrální (LTq) nestabilita, která patří mezi disociativní  nestastabilitu proximální řady. Nejčastější příčinou je pád na malíkovou (hypotenarovou) stranu zápěstí, kdy dochází k poškození lunotriquetrálního vazu.  Na stabilitu lunata a tudíž i na stabilitu lunotriquetrálního  kloubu  mají vliv nejen lunotriquetrální interosseální vaz, ale i dorzální  kapsulární vazy jmenovitě radiotriquetrální  a skafotriquetrální vaz.  Pokud jsou kromě lunotriquetrálního interosseálního vazu poškozena i kapsulární ligamenta,  je poškození  patrné na standardním RTG snímku jako palmární sklon lunata ( VISI) a dorzální rotace triquetra. V případě, nálezu VISI deformity zápěstí mluvíme o statické LTq nestabilitě.

Artroskopie kyčelního kloubu

Co je artroskopie kyčle: Artroskopie kyčelního kloubu je velice specializovaná miniinvazivní vyšetřovací a operační metoda, při které se vpichem zavedou do kyčle optická vlákna (kamera) a sledováním na monitoru se celý kyčelní kloub prohlédne. Dalšími vpichy se zavedou  do kloubu speciální nástroje,  jimiž je možné vnitřní struktury kloubu osahat, případně  operačně ošetřit.

Poškození manžety rotátorů (rotátorová manžeta) ramenního kloubu

Manžetou rotátorů označujeme společný úpon šlach svalů  m. subscapulairs, m. supraspinatu, infrasponatus a m. teres minor, což jsou drobné svaly začínající většinou na lopatce a společně se upínající na hlavici kosti pažní (humeru).  Jejich funkcí je spolupráce na elevaci (zvednutí) paže. Tato struktura může být poškozena přetěžováním, kdy při zvedání  paže do strany (upažení) nebo vpřed (předpažení)  je tento společný úpon drážděn až drásán o dolní kraj  akromia (nadpažek- výběžek lopatky).

MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus)

Staphyloccocus aureus (zlatý stafylokok) je mikroorganismus poprvé popsaný roku 1880 Alexandrem Ogstonem, běžně se vyskytuje na nosní sliznici či kůži asi u 20-60 % zdravých jedinců u kterých se nijak neprojevuje. Tito pacienti jsou tzv. bacilonosiči. Pokud dojde k oslabení organismu, projevuje se jen drobným hnisáním kůže někdy lidově nazývanými uhry či vřídky. V případě poškození kůže jako přirozené bariéry vniknutí infektu do těla, může způsobovat abscesy (dutiny vyplnění hnisem) či infekce kostí a kloubů.

Akutní zánět kosti (akutní osteomyelitis)

Jak už název napovídá, jde o zánětlivé postižení nejen samotné kosti, ale i dřeňové kostí dutiny, kde se v závislosti na věku vyskytuje kostní dřeň.  Příčinou vzniku infektu je zanesení původce do kosti, může vzniknout dvěma způsoby.  Zaprvé přímou cestou při porušení kožního krytu a kosti například při úraze nebo při operaci, nebo z ložiska v okolí. Druhou cestou je přenos původce krevní cestou se vzdáleného ložiska například ze zubu, pak mluvíme o hematogenním infektu.

Chronický zánět kosti (chronická osteomyelitida)

Chronická osteomyelitida nejčastěji vzniká přechodem z akutní formy, kdy v místě akutního infektu přetrvávají ložiska, ze kterých při oslabení organismu může dojít k aktivaci infektu.  Zdrojem infekce mohou být zbytky mrtvé kosti-sekvestry, chronické abscesové dutiny vyplněné tekutinou nebo vazivovou tkání, ale často může být zdrojem cizí těleso, ať už zanesené při úraze (kamínky, střepiny…), nebo šroub, dlahy či jiný kovový materiál, který je osídlen mikroorganismy.

Totální endoprotéza kolene

Náhrada kolenního kloubu (endoprotéza), je efektivním řešením těžkých bolestivých stavů, kdy je koleno destruováno, a není možné konzervativní řešení bez operace. K náhradě jsou indikováni pacienti s těžkou formou gonartrózy (degenerativního poškození kolenního kloubu), stavy po úrazech kolene, ať už se jedná o stavy po zlomeninách či poškození vazů, nebo stavy po proběhlých zánětech kolenního kloubu, kdy je zánět bezpečně vyléčen antibiotiky.

Infekční komplikace totálních endoprotéz

Infekční komplikace implantace endoprotézy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří pooperační  rizika, kam počítáme pooperační infekci, která svým rozvojem  v prvních pooperačních dnech, může zasahovat do kůže a podkoží nebo až endoprotéze. V takovémto případě je nutná urgentní operace, a odstranění hnisu, důkladným vypláchnutím a zavedením proprachové laváže. Bezpodmínečné je podávání antibiotik dle citlivosti.

Portál pro laickou i odbornou veřejnost, diskuse ortopedie traumatologie,články

Zlomenina střední části záprstní kosti (diafýzy metakarpu)

Jak už sám název ukazuje, tato zlomenina vzniká typickým mechanismem úderu malíkovou stranou ruky do předmětu, ve snaze jej přerazit.  Dochází ke zlomenině těla (diafýzy) pátého metakarpu. V tomto případě mluvíme o tzv. karatistické zlomenině. Podle intenzity násilí dochází k dislokaci zlomeniny. Ke zlomenině ostatních metakarpů dochází úderem přes hřbet ruky, kdy dochází k „ přeražení“ střední části kostí.

Syndikovat obsah
 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.