Zlomeniny dolního konce pažní kosti u dětí (suprakondylické zlomeniny a odlomení epikotylů humeru)

Zlomeniny v oblasti dolního konce pažní kosti u dětí jsou častým závažným poraněním, zejména v současné éře prolézaček a trampolín na každé zahradě. Vznikají většinu dvěma mechanismy. Prvním jsou pády na nataženou či ohnutou horní končetinu, u kterých dochází k takzvané suprakondylické nebo transkondylické zlomenině. Tímto mechanismem dochází k odlomení dolního konce pažní kosti dopředu či dozadu. Druhým mechanismem jsou násilné úklony (varus či vagus dukce) předloktí proti kosti pažní v loketním kloubu. Tímto mechanismem dochází k odtržení postranních částí (epikondylů) pažní kosti tahem postranních vazů stabilizujících loketní kloub. Stejně jako u dospělých hrozí v této lokalizaci poškození probíhajících nervů. U suprakondylických zlomenin hrozí i útlak arterie brachialis a poškození svalů na předloktí, pokud nebudou dostatečně vyživovány krví. Je třeba si uvědomit, že u dítěte jde o rostoucí organismus a pokud není zlomenina správně léčena, může dojít k omezení pohybů v loketním kloubu, nebo vzniku deformity loktu. Bohužel někdy k těmto komplikacím dochází i při správném léčení, v důsledku zpomalení či zrychlení růstu postižené kosti, nebo její části.

Příznaky: Při zlomenině dochází k rychlému rozvoji otoku a krevního výronu v oblasti loktu. Loketní kloub je výrazně bolestivý a dítě s ním nemůže pohybovat.

Léčení: Po zhotovení RTG snímků lékař k operaci indikuje zlomeniny, které jsou posunuty (dislokovány). Většinou se provádí repozice (srovnání) zlomeniny v celkové anestezii (narkóze) na operačním sále a fixace dráty. Pokud jde o dislokované (posunuté) odlomení postranních částí (epikotylů), na kterých jsou postraní vazy, je nutné je přitáhnout šroubkem (snížení tahu vazu). Po operaci se přikládá sádrová fixace na dobu asi 4 týdnů.

Je-li zlomenina fixována dráty, ty se v tomto čase extrahují (vyndávají) a začíná se s rozcvičováním. Dojde-li po úraze či operaci k neurologickým příznakům (brnění prstů), velmi rychle dochází k jejich ústupu.

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.