Analgetika

Analgetika jsou léky sloužící ke zmírnění bolestí. Dělíme je na několik skupin:

  1. analgetika/antipyretika – léky s nejslabším účinkem, často ale dostačující k utlumení běžných bolestí. Mezi základní zástupce této skupiny patří paracetamol a metamizol, další látkou této skupiny je propyfenazol. Tato léky mají nejen analgetický a antipyretický, ale také protizánětlivý. Používají se při běžných bolestech doprovázející různá onemocnění. Velmi dobře tlumí bolesti hlavy. Tyto látky řadíme mezi inhibitory eikosanoidy.
  2. Opiová analgetika se dělí na dvě skupiny podle intenzity účinku. Opiodní analgetika fungují na principu vazby na endogenní (v těle obsažené) receptory pro opiáty. Tyto receptory po obsazení vyvolávají účinky opiátů, tedy zvýšení prahu bolestivosti, zlepšení nálady apod. Opiová analgetika se používají k tlumení výrazných nebo dlouhotrvajících bolestí. Jedná se o látky, na které může vzniknout závislost. Jednorázové podání není na škodu, při dlouhodobějším užívání je třeba opatrnosti. Tyto léky mají nežádoucí účinky jakými jsou změny nálady, vážná deprese dechového centra (zejména u morfinu), zácpa aj. Nejpoužívanějšími léky této skupiny jsou petidin, kodein, tramadol, alfentanyl, morfin. Opiová analgetiky se užívají u akutních bolestivých stavů jako jsou infarkt myokardu, kliky, vážná poranění a popáleniny. Používají se také u bolestivých stavů chronických. Tato analgetika velmi výrazně pomáhají u terminálních stadií rakoviny, dokáží pacientovi zajistit bezbolestný a důstojný odchod ze světa.

Analgetika/antipyretika se používají nejčastěji v perorální podobě, opiová analgetika většinou nitrožilně.

S analgetiky je nutné zacházet velmi opatrně, protože zejména při jejich dlouhodobém užívání mohou nastat nežádoucí účinky.

Seznam nejpoužívanějších Analgetik

 

Novinky

16.05.2020

Od 18.5.2020 otevírá garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. ve spolupráci s MUDr. Petrem Maluškem odbornou ambulanci pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. Do ambulance na poliklinice ve Žďáru nad Sázavou, Studentská 1699/7 se můžete objednat na tel. 564 407 580 v čase provozu ambulance. Ambulantní hodiny: MUDr. Petr Malušek v pondělí od 7 do 15 hod. a doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. v úterý 15-19 hod.

03.01.2019

Vážení návštěvníci webových stránek www.ortopedie-traumatologie.cz, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. rozhodl ukončit činnost diskusního fóra na těchto stránkách. S dalšími dotazy se proto obracejte na své ošetřující v daném oboru a praktické lékaře.

14.09.2018

Garantovi těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. vyšla začátkem měsíce září další kniha pod názvem ÚRAZY VE SPORTU a jak jim předcházet. Autor se svými spolupracovníky připravily publikaci, kde široké veřejnosti, sportovcům, jejich trenérům představují nejčastější úrazy a přetížení vzniklé při sportu. Představují základní postupy ošeření na sportovišti, principy lékařského ošetření a doby léčení. Práce se věnuje také rehabilitaci po úrazech a operacích. Samostatnou části jsou kapitoly věnované tejpingu.

31.01.2018

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. se ve dnech 10.2.-26.2.2018 se zúčastní jako člen lékařského zajištění sportovců ZOH 2018 v Jižní Koreji.

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.