Antikoagulancia

Antikoagulancia jsou léky potlačující srážení krve. Účinné látky zasahují do koagulačního děje (do procesu srážení krve) na jeho různých úrovních a to podle jednotlivých přípravků.

Perorální antikoagulancia jsou tzv. kumarinové deriváty (látky odvozené z kumarinu). Kumarin v těle blokuje vitamin K, který je důležitý pro tvorbu některých srážejících faktorů. Nástup účinku je postupný až po spotřebování faktorů vytvořených před podáním této látky, to trvá několik dní. Mezi tyto látky patří warfarin, pelentan, fenprokumon.

Tyto léky se užívají k prevenci vzniku trombóz a embolií po operacích, při léčbě trombóz a tromboflebidit. Také při fibrilaci síní, u které hrozí riziko vzniku trombu s následnou embolizací do systémového oběhu. Lék užívají také lidé po prodělaném infarktu myokardu a tím snižují riziko recidivy infarktu.

Antikoagulancia existují ve formě tablet nebo v injekční podobě, nejčastěji jako podkožní injekce.

Současně s používáním kumarinových derivátů nelze užívat kyselinu acetylsalycilovou (Aspirin, Acilpirin, Godasal, Anopyrin). Pokud je její užívání nutné, vždy je nutný souhlas lékaře.

Seznam nejpoužívanějších Antikoagulancií

 

Novinky

30.10.2017

Garant těchto stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. zvítězil v konkurzu na docenta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Toto mu umožní kromě operování v Nemocnici Nové Město na Moravě ještě navíc předávat své zkušenosti studentům medicíny v přednáškách z klinické anatomie.

30.12.2016

Vážení návštěvníci webových stránek ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE.CZ, ctění pacienti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem autorů těchto stránek poděkoval za přízeň v roce 2016 a popřál Vám vše krásné v roce 2017.

S úctou Jaroslav Pilný

26.08.2016

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. spolupracuje od letošního roku s Martinou Sáblíkovou a tréninkovou skupinou Nowis Team Petra Nováka. Spolupráce spočívá v konzultacích prevence vzniku úrazů a řešení případných ortopedických a traumatologických problémů. Využívá tak svých dlouholetých zkušeností, kdy pracoval jako lékař reprezentace v orientačním běhu.

16.01.2016

Ve dnech 10.-12. 2015 proběhlo v Orlandu na Floridě celosvětové sympozium zabývající se moderními trendy v operacích endoprotéz kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Tohoto sympozia se zúčastnil i garant těchto webových stránek doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., který měl možnost sledovat vystoupení předních světových odborníků věnujících se problematice náhrad kloubů. Setkání bylo velice podnětné a jeho závěry bude moci realizovat na svém pracovišti.

24.12.2014

Vážení návštěvníci webových stránek ortopedie-traumatologie.cz,
Vzhledem k mému odchodu do Nemocnice Nové Město na Moravě se mění i způsob objednávání k operacím a ambulantnímu vyšetřením.
Pacienti, které jsem již vyšetřil a určil typ operace, se mohou objednávat na mailové adrese pilny@ortopedie-traumatologie.cz, kde jim navrhnu termín operace a pošlu informace k přijetí.
Pacienti, kteří nebyli ještě vyšetření, se mohou objednávat do ambulance na telefonním čísle 566683203, kde jim sestra určí termín vyšetření.

S přáním všeho dobrého v novém roce

Syndikovat obsah
 
 

Naši partneři

(c) 2011 Ortopedie-traumatologie.cz. Články/fotografie není možné přejímat bez písemného souhlasu majitele serveru.